Lietuvos Respublikos Seimas

A. Sadecko komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją ir Prancūzijos Respubliką 2003 m. balandžio 27-gegužės 1 dienomis a t a s k a i t a

2003 m. balandžio 27-29 d. Šveicarijos mieste Ženevoje ir balandžio 30-gegužės 1 d. Prancūzijos mieste Lione vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos Civilinės saugumo dimensijos komiteto vizitas.

Vizitas susidėjo iš dviejų dalių – susitikimai Ženevoje ir Lione. Ženevoje surengtų susitikimų tikslas buvo susipažinti su Šveicarijoje veikiančiais civiliniais visuomenės apsaugos mechanizmais. Ženevoje taip pat vyko susitikimai su įvairių čia įsikūrusių tarptautinių organizacijų atstovais. Pagrindinės šių susitikimų ir diskusijų temos buvo bioterorizmas, karas Irake ir humanitarinė pagalba Irakui.

Įdomu buvo išgirsti Ženevos saugumo politikos centro atstovų pranešimus apie tai, kokią įtaką turėjo informacijos gavimas ir pateikimas visuomenei Irako kare ir jam pasibaigus. Informacijos pateikimo būdas arabų pasauliui turėjo savų ypatumų ir tai reikėjo įvertinti.

Jungtinių Tautų Organizacijos indėlis teikiant humanitarinę pagalbą irakiečiams bei aplinkinių valstybių gyventojams buvo didžiulis, tačiau ši pagalba nepasiekė visų, kuriems jos reikėjo. Nesėkmes lėmė ir tai, kad buvo labai trumpas pasirengimo laikas, JT pareigūnų gyvybėms nuolatos grėsė pavojus, jų vilkstines užpuldinėjo vietos nusikalstamos gaujos, nebuvo sukurta pagalbos tiekimo sistema.

Speciali JT programa rūpinasi vaikais, kurie per karą neteko tėvų ir artimųjų. Vienas iš svarbiausių pokario uždavinių – atstatyti ligonines ir mokyklas. Tai leistų ir efektyviau paskirstyti humanitarinę pagalbą.

Dar iki karo Irake pradžios ir jam prasidėjus, buvo baiminamasi didelio pabėgėlių skaičiaus, tačiau taip neatsitiko, ir šiuo metu dauguma pabėgėlių jau grįžta į šalį.

JTO humanitarinę pagalbą Irakui teikė nepriklausomai nuo JAV ir sąjungininkų, tačiau su jais visuomet buvo derinami veiksmai, keičiamasi informacija.

Didelį susidomėjimą dalyvių tarpe sukėlė Šveicarijos pareigūnų pristatyta šalies civilinės saugos sistema ir apsilankymas Civilinės saugos mokymo centre.

Šiek tiek nustebino tai, jog kiekviena Šveicarijos šeima, įstaigos ar organizacijos privalo turėti nuolat prižiūrimą ir funkcionuojančią požeminę slėptuvę.

Civilinės saugos sistema Šveicarijoje yra labai išvystyta ir gerai koordinuojama. Joje dirba daug gerai apmokytų savanorių, nuolatos vyksta pratybos.

Lione susitikimai vyko INTERPOL’o būstinėje. Šiuo metu INTERPOL (Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija) vienija 181 šalį.

Pagrindinės pranešimų ir diskusijų temos – ryšiai tarp terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, terorizmo finansavimas, prekyba žmonėmis ir nelegali migracija, padirbtų pinigų bei sintetinių narkotikų gamybos ir platinimo problemos.

INTERPO’lo kaupiama, sisteminama ir pateikiama informacija – pagrindinis organizacijos “ginklas”. Laiku pateikta informacija užkirto kelią daugumai nusikaltimų: susekti teroristine veikla įtariami asmenys, surasti dingę be žinios ar pagrobti žmonės, sulaikytos grupės asmenų, gaminę ir platinę padirbtus pinigus, narkotikų prekiautojai. Pranešimų apie su narkotikų gamyba ir platinimu susijusiais nusikaltimais padaugėjo iki 23%. Šiuo metu skelbiama nemažai INTERPOL’o pranešimų apie Irake ir Afganistane pagrobtas ir išvežtas iš šalies meno vertybes. Pastaraisiais metais pavogtų meno vertybių skaičius išaugo 10%. Vienas iš šiuo metu naudojamų finansinių nusikaltimų būdų – nelegalus pinigų pervedimai į fiktyvias sąskaitas naudojant šiuolaikines informacines technologijas, todėl kovojant su tokio pobūdžio nusikaltimais, reikia specifinio pasirengimo. 10% išaugo vogtų automobilių paieška, tačiau 24% išaugo ir surastų automobilių.

Metinis INTERPOL’o biudžetas yra apie 40 mln. Eurų.

Lietuvos narystė INTERPOL’e buvo atkurta 1991 m. lapkričio mėn. 30 d. Tuomet įkurtas ir Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras (ILNB).

Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas