Lietuvos Respublikos Seimas

A.Lydekos, V.Nekrašo ir R.Šukio kelionės į Jordaniją ir Izraelį (2003 10 24-29)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimondas Šukys 2003 m. spalio 25-28 d. lankėsi Jordanijos Hašimitų Karalystėje ir Izraelyje, kur dalyvavo nevyriausybinės organizacijos “Med Bridge” organizuotame tarpparlamentiniame forume “A Moment for Peace”, skirtame supažindinti įvairių šalių parlamentarus su Vidurio Rytų problematika.

I-jame tarpparlamentiniame forume dalyvavo Europos Sąjungos valstybių-narių ir stojančių valstybių parlamentų atstovai bei Europos Parlamento nariai. Iš viso buvo atstovaujamos 27 valstybės, nes forume taip pat dalyvavo parlamentarai iš Šveicarijos ir Norvegijos, kur jie atstovavo šalis, dalyvaujančias Artimųjų Rytų konflikto sprendime. Be parlamentarų forume buvo akredituota nemažai žurnalistų iš įvairių valstybių, o taip pat ir nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Pirmąją forumo dieną R.Šukys susipažino su Jordanija ir jos padėtimi regione. Būtent šioje šalyje yra daug palestiniečių pabėgėlių, taip pat pabėgėlių iš Irako konflikto zonos. Be to, Jordanija ribojasi tiek su Iraku, tiek su Izraeliu ir Palestina, tiek ir su Sirija bei Saudo-Arabija. Jos dabartinė neutrali ir išmintinga laikysena stabilizuojančiai veikia padėtį regione. Tam įtakos turėjo ankstesnio karaliaus Huseino ir dabartinio karaliaus Abdulos politika. Ją puikiai atspindėjo R. Šukio pokalbiai su Jordanijos Parlamento Pirmininku, parlamentarais bei užsienio reikalų ministru, o taip pat ir susitikimas su pačiu karaliumi Abdula, kuris atsakė į pačius įvairiausius klausimus. Kaip pagrindines priežastis, skatinančias smurtą, o taip pat ir terorą Vidurio Rytuose, oficialūs Jordanijos asmenys įvardino skurdą, ypatingai mažą raštingumo lygį, bedarbystę, elementarių higienos sąlygų stoka pabėgėlių stovyklose, o taip pat ir nuolatinį geriamo vandens trūkumą.

Antroji forumo “A Moment for Peace” dalis vyko Izraelyje. Po kultūrinės programos dalies Jeruzalėje, Raimondas Šukys išklausė Izraelio Ministro Pirmininko A.Šarono ir Užsienio reikalų ministro S.Šalomo kalbos, o taip pat ir Izraelio gyventojų, netekusių savo artimųjų per teroro išpuolius pasisakymų.

Trečiąją forumo dieną R.Šukys su kolegomis išklausė Izraelio Kneseto pirmininko R. Rivlino, Gynybos ir Užsienio reikalų komitetų narių nuomonės, pasižymėjusios ypatingai radikalia pozicija palestiniečių atžvilgiu. Visiškai priešingą nuomonę anksčiau minėtų asmenų pozicijai išsakė buvęs Kneseto pirmininkas ir dabartinis opozicijos lyderis A. Bergas, kurio nuomone konfliktas tarp žydų ir palestiniečių turi būti sprendžiamas tik ilgalaikių derybų būdu ir visais įmanomais būdais vengiant bet kokio prievartos naudojimo. Pastarojo nuomonei apie taikų krizės sureguliavimą pritarė ir buvęs Izraelio užsienio reikalų ministras Š. Peresas.

Labai svarbus buvo susitikimas su Palestinos Įstatymų leidybos atstovais, ypač su jų teisės patarėju M. Tarazi, kuris išsamiai pristatė Izraelio-Palestinos santykių ir konfliktų raidos medžiagą, detaliai nušvietė dabartinę padėtį.

R.Šukio susitikimai su nevyriausybinėmis žydų ir palestiniečių organizacijomis pasižymėjo tiek nuosaikių, tiek ir ypatingai radikalių nuomonių gausa. Demonstruotoje medžiagoje buvo galima matyti abipusių bandymų rasti bendrą sutarimą, tačiau netrūko ir žiauraus elgesio palestiniečių atžvilgiu pavyzdžių, o taip pat ir antisemitizmo, bei raginimų imtis veiksmų prieš Izraelio valstybę ir jos piliečius.

Pagarbiai, Raimondas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2004 02 02.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas