Lietuvos Respublikos Seimas

A. Klišonio komandiruotės į Jungtinę Karalystę (2003 (2003 12 16-19)ataskaita

2003 m. gruodžio 16 – 19 dienomis aš, kaip Baltijos Asamblėjos Prezidiumo narys ir Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovės pavaduotojas, dalyvavau Edinburge, Škotijoje vykusiame Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos Plenarinės Asamblėjos posėdyje, kur Baltijos Asamblėjos vardu pasveikinau posėdžio dalyvius bei perskaičiau pranešimą apie Baltijos Asamblėjos veiklą ir Lietuvos patirtį regioniniame bendradarbiavime bei dalyvavau diskusijoje.

Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos Plenarinės Asamblėjos sesijoje parnešimus taip pat skaitė Škotijos parlamento, Jungtinės Karalystės atstovai, Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos parlamentų delegacijų vadovai. Sesijoje dalyvavo ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai, buvo išklausytas LINKS (Didžiosios Britanijos nevyriausybinės organizacijos, inicijavusios Pietų Kaukazo Parlamentinę Iniciatyvą) pranešimas apie Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos darbą ir ateities perspektyvas, taip pat Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos Prezidiumo pranešimas apie Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos ateities darbus, taip pat įvyko Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos Generalinės Asamblėjos susitikimas, kuriame buvo patvirtinta Gruzijos pirmininkavimo Pietų Kaukazo Parlamentinėje Iniciatyvoje darbų programa.

Pastaruoju metu aktyviai plėtojamas trijų Pietų Kaukazo šalių parlamentų atstovų bendradarbiavimas, kuriam tarpininkauja Didžiosios Britanijos nevyriausybinė organizacija "LINKS" ir kurį finansuoja Didžiosios Britanijos vyriausybė, kartu su Šveicarijos ir Nyderlandų vyriausybėmis. Nuo 2001 m. įgyvendinamas projektas įgijo pagreitį, kai 2003 m. gegužės 13 d. Tbilisyje buvo pasirašytas trijų valstybių parlamentų atstovų memorandumas dėl Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos tęstinumo ir veiklos plėtros. Memorandume Pietų Kaukazo Parlamentinė Iniciatyva apibūdinama kaip pagrindas trijų šalių parlamentų dialogui, kontaktams, nuomonių pasikeitimui. Dokumente numatyta kas pusę metų rengti plenarinius susitikimus, kuriuose dalyvautų po dešimt parlamentarų iš kiekvienos šalies, o kas ketvirtį rengti Prezidiumo posėdžius. Taip pat buvo įkurtos trys darbo grupės tokiais klausimais: parlamentų vaidmuo skatinant taikų regiono konfliktų sprendimą; gamtiniai ištekliai ir aplinka; demokratinės valstybės kūrimas ir Europos integracija.

2003 m. rugpjūčio 4 d. Rygoje įvyko pirmasis Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos Prezidiumo posėdis, o 2003 m. rugpjūčio 5 d. Pietų Kaukazo Parlamentinės Iniciatyvos delegacija (visų trijų šalių parlamentų atstovai) lankėsi Vilniuje, kur susitiko su Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariais ir pasirašė bendrą komunikatą dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Priedas: mano sveikinimo žodis ir pranešimas.

Audrius Klišonis

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo narys

Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovės pavaduotojas
Naujausi pakeitimai - 2004 02 02.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas