Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.01.26 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-01-26 d. komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Seimo rinkimų įstatymo 38, 88 ir 92 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą IXP-2726

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Ramanauską ir K.Rimšelį ir prašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos išvados šiam projektui bei projektą komitete svarstyti kovo 22 dieną. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 - Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 87 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2764

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Ramanauską ir K.Rimšelį ir prašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos išvados šiam projektui bei projektą komitete svarstyti kovo 22 dieną. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Seimo nutarimo “Dėl nuosavybės teisių į žemę miestuose atkūrimo problemų“ projektą IXP-3153

nusprendė: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Rimą, G.Didžioką ir V.Tomaševski bei projektą komitete svarstyti vasario 2 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

 

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-3156

nusprendė: Svarstyme daryti pertrauką. Prašyti Vidaus reikalų ministerijos išaiškinti  ar Aplinkos ministerijos administracinės struktūros schema, hierarchijos bei pavaldumo požiūriu atitinka Vyriausybės programines nuostatas.  Šiuo metu pagal faktinę padėtį Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės valdymą ir priežiūrą iš dalies atlieka Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, kuri turi įgaliojimus kontroliuoti Regionų aplinkos apsaugos departamentų (RAAD) veiklą, tačiau RAAD direktoriai yra pavaldūs Aplinkos ministerijai, o ne Valstybinei apsaugos inspekcijai, todėl Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija negali tinkamai atlikti savo funkcijų. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3135

nusprendė: Pritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“ .

Komitetas, vykdydamas parlamentinį kontrolę, išklausė Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie rengiamus įstatymų projektus, kurie bus Seimui pateikti pavasario sesijoje. Tai Viešojo administravimo, VIetos savivaldos, Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo, Valstybės tarnybos, Vyriausybės įstatymų pakeitimų ir papildymų įstatymų projektai. Taip pat Vidaus reikalų ministerija supažindino su tarptautiniais projektais, kuriuose ji dalyvauja Tai: 1) kartu  su Pasaulio banku atliekama valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos analizė, kurios pagrindu bus parengtos rekomendacijos, skirtos patobulinti valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemą, siekiant padidinti valstybės tarnybos skaidrumą, profesionalumą ir konkurencingumą; 2) kartu su PHARE pradėtas projektas “Valstybės tarnybos valdymo tobulinimas“, kurio tikslas sustiprinti Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos administracinius gebėjimus ir modernizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą viešajame administravime;  3) bendri Lietuvos-Danijos projektai: “Vidaus auditorių mokymo kursai“ bei “Vietos savivaldos pagrindinių rodiklių duomenų bazės kūrimas“ .

Posėdžio metu, dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos ir Seimo Teisės departamento atstovams buvo svarstoma ar Prezidento įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatytos socialinės garantijos būtų taikomos Prezidentui jei jis atsistatydintų ar būtų pašalintas iš pareigų apkaltos proceso tvarka.

Svarstymo metu prieita išvados, kad reikia  šį įstatymą tobulinti.

 

 

Komiteto padėjėja               G.Jasaitienė

2-396-806

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 27.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas