Lietuvos Respublikos Seimas

2004m sausio 26d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

(2004-01-26)

 

SVARSTYTA: Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3127.

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki vasario 2 d.

SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3128.

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki vasario 2 d.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl nuosavybės teisių į žemę miestuose atkūrimo problemų" projektas IXP-3153

NUSPRĘSTA:

1. Siūlyti pagrindiniam Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė, bei į komiteto pasiūlymus:

1.1. Įvertinti Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėjos D.Latvelienės pasiūlymą;

1.2. Svarstomas teisės aktas pagal turinį yra artimesnis rezoliucijai, kadangi jis yra deklaratyvaus pobūdžio, nenorminis teisės aktas, todėl siūlome pavadinime vietoj žodžio “NUTARIMO” įrašyti žodį “REZOLIUCIJOS”.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51, 224, 242, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(14), 51(15), 51(17), 89(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3105

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas IXP-3151

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nutarimo projektui.

SVARSTYTA: A.Sakalo PASIŪLYMAI Baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais įstatymo projektui IXP-3077(2SP)

NUSPRĘSTA:

Pritarti A.Sakalo pasiūlymams.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 01 26.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas