Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 04-01-26

Pirmu klausimu komitetas, dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo bei Ūkio ministerijų, AB “Alytaus tekstilės” atstovams, taip pat Alytaus miesto merui, apsvarstė Akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ veiklos gaivinimo įstatymo projektą Nr. IXP-3195. Šio įstatymo tikslas – nustatyti akcinei bendrovei „Alytaus tekstilė“ kitus, negu nustatyta galiojančiuose mokesčių įstatymuose, mokesčių mokėjimo terminus, atleisti ją nuo valstybės vardu gautos paskolos grąžinimo, nuo apskaičiuotų delspinigių ir palūkanų mokėjimo, tuo sukuriant šios bendrovės finansinės būklės pagerinimo prielaidas, kad būtų išvengta neigiamų socialinių, ekonominių ir užimtumo pasekmių Alytuje. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam  - Ekonomikos komitetui: 

- iš esmės pritarti įstatymo projektui;

- patobulinti įstatymo projektą pagal Teisės departamento išvadas;

- įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje vietoje žodžių “kas mėnesį lygiomis dalimis” įrašyti žodžius “pagal faktiškai sumokėtas įmokas”.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2768, kurio tikslas - suteikti teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sužaloti 1991 m. sausio 11-13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos, tačiau dėl to netapo invalidais. Komitetas nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką ir pasiūlyti  LR Seimo valdybai teikti LR Seimui svarstyti LR Seimo valdybos 2003 m. vasario 5 d. sprendimu sudarytos darbo grupės siūlymus dėl valstybinių pensijų skyrimo tvarkos pakeitimų.

 Paskutiniu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 13  straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2181. Seimo narys A.N.Stasiškis šiuo įstatymo projektu pasiūlė įvykdyti dar 1996-1997 m. numatytą nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų diferenciaciją pagal kalinimo ir tremties sąlygas bei laiką. Buvo nuspręsta įstatymo projektą atmesti, nes komiteto narių nuomone siūlomos įstatymo projekto nuostatos dėl nukentėjusių asmenų pensijų dydžio diferencijavimo supriešintų šių išmokų gavėjus bei sukeltų nepasitenkinimą. 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 26.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas