Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-26

Vilnius, sausio 26 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomas Užsieniečių teisinės padėties įstatymo projektas Nr. IXP-2784(2). Į Komiteto posėdį išsakyti savo pasiūlymus buvo pakviesti Migracijos departamento prie VRM direktorius Almantas Gavėnas, Migracijos departamento prie VRM direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas, Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyriaus vedėja Violeta Targomskienė, Užsieniečių registravimo centro viršininkas Robertas Petraitis, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Operatyvinės veiklos valdybos vyriausiasis specialistas Vaidas Druktenis, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius Vaidotas Verba, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinės teisės skyriaus atašė Giedrius Granickas, Saugumo departamento pareigūnas Algimantas Mikutis, Vyriausybės Europos Sąjungos politikos analizės skyriaus patarėjas Jonas Poniškaitis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas Vaidotas Bacevičius, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius, Žmogaus teisių komiteto vyresnioji patarėja Jolanta Savickienė, Seimo Teisės departamento vyriausioji specialistė Marytė Bagdonavičienė. Komiteto nariai, susipažinę su spręstinomis problemomis, sprendimo nepriėmė, o projekto svarstymą nutarė tęsti kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 26.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas