Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 26 d. posėdyje

Seimo nutarimo “Dėl etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo” projektas bei Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir 11, 12 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas nebuvo svarstomas neatvykus Tarybos pirmininkui K. Stoškui.

Svarstydamas konferencijos “Kultūros centrų svarba, įgyvendinant kultūros politikos nuostatas” dalyvių rezoliucijas, Komitetas nusprendė sudaryti darbo grupę Kultūros centrų veiklai aktualių teisės aktų analizei bei būtinoms pataisoms įstatymuose ir kituose teisės aktuose parengti.

Aptartas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 9 ir 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Komiteto pirmininkas R. Pavilionis pasiteiravo Komiteto narių nuomonės, ar jie pritartų siūlymui mažinti Prezidento ir Seimo į komisiją deleguojamų atstovų skaičių nuo 4 iki 1 ir trumpinti komisijos narių kadencijos laiką. Siūlymui prieštaravo ir siūlė palikti esamą deleguojamųjų skaičių ir kadencijos trukmę Komiteto narys J. Korenka, kuris taip pat pasiūlė didinti komisijos atskaitomybę juos delegavusiems ir suteikti galimybę atšaukti deleguotąjį, jei šis prastai eina pareigas.

Apsvarstytas Seimo nutarimo projektas Nr. IXP-2790 ir Valstybės kontrolės 2003-11-28 raštu Nr. S98000-1.90-2069 pateiktos išvados “Dėl 2001 – 2002 m. ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą”. Nuspręsta:

1) pritarti Seimo nutarimo projektui Nr. IXP-2790 iš esmės;

2) siūlyti Vyriausybei atsižvelgti į Valstybės kontrolės išvadoje “Dėl 2001 – 2002 m. ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą” pateiktą audito ataskaitą dėl Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos programos “Vaikų ir jaunimo ugdymosi užimtumo”, dėl bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo reformos, taip pat dėl Kultūros ministerijos vykdomos programos “Valdovų rūmų atstatymas”.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius M. Karčiauskas pristatė “Valstybės teikiamos finansinės paramos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo kultūrinės ir šviečiamosios veiklos projektams regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose” konkurso bendruosius nuostatus. Komitetas iš esmės pritarė parengtam nuostatų projektui.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas