Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-21 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-01-21

Komitetas 2004-01-21 posėdyje svarstė Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projektą Nr.IXP-2784(2) ir jam pritarė su Komiteto posėdyje išsakytomis pastabomis. Posėdyje dalyvavo Migracijos departamento, Saugumo departamento, Europos teisės departamento, Seimo komitetų, Jungtinių Tautų Vystymo Programos Lietuvoje atstovai.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo viceministrui Rimantui Šadžiui, Komitetas svarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3169 ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 52 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2780. Komitetas pritarė įstatymo projektui Nr.IXP-3169, kuriuo siekiama pagerinti pagyvenusių žmonių, neįgaliųjų ir likusių be maitintojo vaikų pensinį aprūpinimą, taip pat siekiama suderinti Pensijų įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis bei reglamentuoti iškilusias praktikoje pensijų skyrimo ir mokėjimo problemas. Komitetas nepritarė įstatymo projektui Nr.IXP-2780, kurio tikslas tarnybos sovietinėje kariuomenėje laikotarpius traktuoti kaip stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu. Komitetas atmetė projektą todėl, kad tikrosios karinės tarnybos prievolininkų tarnybos laikas yra laikotarpis, prilyginamas valstybinio socialinio draudimo pensijų stažui, įgytam dirbant savarankiškai, t.y. į šį tarnybos laiką jau atsižvelgiama apskaičiuojant valstybinio socialinio draudimo pensijų stažą ir atitinkamai – pensijos išmoką.

Dalyvaujant Seimo narei Daliai Teišerskytei, Komitetas svarstė ir pritarė Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-2768, kuriuo siekiama suteikti teisę gauti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sužaloti 1991 m. sausio 11-13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos, tačiau dėl to netapo invalidais.

Taip pat Komitetas svarstė Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2616, Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusiųjų nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2617 ir Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2618. Svarstyme dalyvavo Seimo narys Algimantas Valentinas Indriūnas, Peticijų komisijos pirmininkas Vytautas Einoris, Komisijos vyresnioji patarėja Janina Šniaukštienė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro

atstovas Eugenijus Rimvydas Stancikas. Projektus Nr.IXP-2616 ir Nr.IXP-2618, atsižvelgęs į Vyriausybės išvadą, Komitetas nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti, o projektui Nr.IXP-2617 Komitetas bendru sutarimu pritarė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 23.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas