Lietuvos Respublikos Seimas

2004m. sausio 21d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

(2004-01-21)

 

SVARSTYTA: Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3127.

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki sausio 26 d.

SVARSTYTA: Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3128.

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki sausio 26 d.

SVARSTYTA: ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba ir Protokolo prie Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba , ratifikavimo PROJEKTAS IXP-3164 ES.

NUSPRĘSTA:

Pritarti įstatymo projektui.

SVARSTYTA: ĮSTATYMO dėl Europos Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose antrojo papildomo protokolo ratifikavimo PROJEKTAS IXP-3165 ES.

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 21 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3159.

NUSPRĘSTA:

Pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą: siūlytina projekto 2 straipsnio 1 dalyje po žodžio “įstatymas” įrašyti žodžių junginį “išskyrus šio straipsnio 2 dalį,” tam, kad pasiūlymas Vyriausybei parengti įvežtų į Lietuvos Respubliką ginklų žymėjimo tvarką įsigaliotų anksčiau nei įstatymo nuostata, kuria licencijos turėtojas įpareigojamas žymėti į Lietuvos Respubliką įvežtus projekte nurodytų kategorijų ginklus.

SVARSTYTA: Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3110.

NUSPRĘSTA:

Pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto patarėjo, Seimo kanceliarijos teisės departamento ir Teisės instituto pastabas ir pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3117 ES.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė bei komiteto pasiūlymus:

1. Apsvarstyti ir įvertinti, ar įstatyme įtvirtintos nuostatos, nustatančios konkrečią privalomojo draudimo sumą (500 000 eurų dėl žalos asmeniui bei 100 000 eurų dėl žalos turtui) ir paliekančios teisę draudimo įmokų dydžius nustatyti patiems draudikams, nesudarys prielaidų žymiai padidinti draudimo įmokas.

2. Atkreipti dėmesį, jog Įstatymo projekto nuostatos nenustato aiškaus žalos atlyginimo mechanizmo.

3. Tobulinant projekto nuostatas, susijusias su žalos atlyginimu asmeniui, siūlytina pasitelkti sveikatos apsaugos specialistus.

SVARSTYTA: Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3118 ES.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3119 ES.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam Biudžeto ir finansų komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas bei kitas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 ir 225(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 123(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3120 ES.

NUSPRĘSTA:

Grŕţinti projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į pateiktas Komiteto išvadoje pastabas, kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso projektas IXP-3160.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui gražinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

1) Komiteto nuomone, netikslinga šiame įstatyme reglamentuoti atvejo, jei Europos parlamento nariui teismo nuosprendžiu paskiriamas areštas ar laisvės atėmimo bausmė, todėl siūlytina išbraukti įstatymo projekto 10 str. 5 dalį.

2) Svarstytina, ar tikslinga aprūpinti Europos parlamento narius laikinosiomis gyvenamosiomis patalpomis, kaip tai numatyta įstatymo projekto 9 straipsnyje, bei užtikrinti kelionių išlaidų apmokėjimą (projekto 11 str.). Lietuvos Respublikos Seimui pakvietus Europos Parlamento narį, Seimo kanceliarija ir taip turėtų jį aprūpinti gyvenamąja vieta ir kelionės išlaidomis.

3) Neaiškiai reglamentuojamas Europos parlamento nario pareigų derinimas su kūrybine, pedagogine ar moksline veikla (5 straipsnio nuostatos) atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytą atlyginimo mokėjimo tvarką Europos Parlamento nariui, užsiimančiam profesine ar kita veikla. Taip pat svarstytina galimybė atsisakyti leidimo užsiimti pedagogine veikla.

4) Svarstytinas išmokų Europos parlamento nariams mažinimo klausimas.

SVARSTYTA: Įstatymo dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3161.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui gražinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti. Atsižvelgiant į tai, kad Seimo nariai privalės atsistatydinti ir netekti Seimo nario mandato, mažai tikėtina, kad tokių Seimo narių atsiras, todėl įstatymo projekto nuostatos neužtikrins tinkamo Lietuvos Respublikos atstovavimo Europos Parlamente.

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 22.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas