Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.01.19 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-01-19 d. komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Politikų profesinės etikos ir elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2156

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendrus sutarimu “už“.)

- Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-2788

nusprendė: Svarstymą tęsti kitame komiteto posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendrus sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Lietuvos Respublikos išrinktų Europos Parlamento narių statuso įstatymo projektą IXP-3160

nusprendė: Iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą ir šiuos komiteto siūlymus:

1. Išbraukti siūlomo įstatymo projekto dėl Lietuvos Respublikoje išrinktų Europos Parlamento narių statuso 5 straipsnio 3 dalį.

2. Siūlomo įstatymo 7 straipsnį pakeisti ir išdėstyti taip:

“7 straipsnis. Aprūpinimas darbo patalpomis

1. Europos Parlamento nariui, vykdant funkcijas, susijusias su Europos Parlamento veikla, jo prašymu nemokamai suteikiama darbo vieta Lietuvos Seimo rūmuose arba pasirinktoje savivaldybės teritorijoje.

2. Europos Parlamento nariams jų prašymu savivaldybės nemokamai suteikia patalpas susirinkimams rengti bei rinkėjams priimti.“

3. Išbraukti siūlomo įstatymo projekto 10 straipsnio 3 dalį.

4. Siūlyti pagrindiniam komitetui papildyti Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, numatant, galimybę Europos Parlamento nariui grįžti į ankstesnes pareigas arba, jeigu nėra galimybės, kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas (Balsavimo rezultatai: bendrus sutarimu “uţ“.)

- Lietuvos Respublikos išrinktų Europos Parlamento narių statuso įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-3161

nusprendė: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Išklausyta Darbo grupės pirmininko A.V.Indriūno informacija “Dėl viešojo juridinio asmens subjektų koncepcijos“

nusprendė: Siūlyti darbo grupei pateikti Seimo valdybai informaciją apie nuveiktą darbą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Komiteto pirmininkas P.Papovas informavo komiteto narius apie komandiruotę į Olšteiną (Lenkijos Respublika), kur kartu su vyresniuoju patarėju B.Kleponiu bei Vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovais vyko susipažinti su Lenkijos Respublikos savivaldos modeliu.

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2004 01 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas