Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2004.01.14 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2004-01-14 d. išplėstinį komiteto posėdį

2004 m. sausio 14 d. vyko išplėstinis komiteto posėdis komiteto veiklai ir perspektyvoms aptarti minint vietos savivaldos 85-metį. Posėdyje dalyvavo Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Seimo pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis, Vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas, buvę komiteto pirmininkai nuo 1990 m. kovo 14 d. Stasys Kropas, Algirdas Sadkauskas, Algimantas Salamakinas, Liudvikas Sabutis, Klemensas Rimšelis, komiteto nariai, laikinai einantis Seimo kanclerio pareigas Arvydas Kregždė, Teisės departamento direktorius Kęstutis Virketis, komiteto darbuotojai, kiti svečiai. Posėdžiui pirmininkavo komiteto pirmininkas Petras Papovas.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pasveikino dalyvius ir pabrėžė, kad Valstybės valdymo ir savivaldybių klausimai šioje Seimo kadencijoje sudarė ženklią viso Seimo darbų dalį. Dinamiški procesai, Konstitucinio teismo nutarimai, jo nuomone, verčia tobulinti esamą savivaldos modelį, ieškoti geriausių sprendimų. Ateityje komitetui linkėjo ir toliau daug dėmesio skirti Valstybės tarnybos, valstybės politikų ir pareigūnų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams rengti, nustatyti aiškias ir detalias politikų ir tarnautojų elgesio taisykles kas taptų gera viešojo gyvenimo santykių skaidrinimo priemone, kuri gerokai sustiprintų šalies piliečių pasitikėjimą visa mūsų valstybe. Taip pat pasveikino buvusius komiteto pirmininkus ir įteikė jiems atminimo dovanas

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas taip pat pasveikino visus susirinkusius, prisiminė pirmąją kadenciją, pirmuosius žingsnius kai komitetui (tuo metu Savivaldybių reikalų komisijai) vadovavo Stasys Kropas, prisiminė sunkumus rengiant įstatymus.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis vieną kadenciją buvo komiteto narys. Jis taip pat prisiminė kaip buvo rengiama Lietuvos Respublikos Konstitucija kaip joje atsirado atitinkami straipsniai, apie diskusijas dėl dviejų savivaldos lygių, administracinės teritorinės reformos tęsinį.

Komiteto pirmininkas Petras Papovas padėkojo visiems už dalyvavimą bei trumpai apžvelgė pokyčius vietos savivaldos sistemoje, komiteto veiklŕ bei supaţindino su perspektyvomis.

Po to kalbėjo buvę komiteto pirmininkai Stasys Kropas, Algirdas Sadkauskas, Algimantas Salamakinas, Liudvikas Sabutis, Klemensas Rimšelis. Jie pasidalijo prisiminimais kas jiems labiausiai įsiminė dirbant Seime, pateikė savo samprotavimus dėl savivaldybių biudžetų sudarymo savarankiškumo, vietinių mokesčių įvedimo (turto mokesčio), patarė atsargiai vykdyti administracinę teritorinę reformą, nesilpninant esamų savivaldybių, stiprinti valstybės tarnybos vaidmenį vystant savivaldą, sprendžiant gyventojų problemas ir kt.

Pasibaigus oficialiajai daliai, komiteto svečiai buvo pakviesti į Seimo III r. septintą aukštą (dabartinės Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto patalpos) prie buvusių komiteto pirmininkų nuotraukų stendo.

Antrąją išplėstinio komiteto posėdžio dalį, išvažiuojamąjį posėdį, organizavo buvęs komiteto pirmininkas Algirdas Sadkauskas. Posėdis vyko Varėnos rinktinės Tribonių užkardoje. Dalyviai lankėsi Šalčininkų pasienio kontrolės punkte, Milvydų atraminiame poste, kur buvo pademonstruotos daviklių vaizdo stebėjimo kameros, Ūtos stebėjimo bokšte, kur buvo pademonstruota Optoelektroninė vaizdo stebėjimo įranga. Aplankytas Sakalinės kaime įrengtas stebėjimo bokštelis, pristatyta Sakalinės kaimo signalizacinės apsaugos sistema ir geležinkelio signalizacinė, palydovinė pasienio sargybos kontrolės sistema. Tribonių užkardoje vyko išvykos rezultatų aptarimas Renginio dalyviai buvo supažindinti su Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos struktūra, pasienio apsaugos sistema, rodiklių analize, perspektyvomis Lietuvoje įsteigti Tarptautinę pasieniečių rengimo agentūrą, panaudojant Europos sąjungos lėšas.

Susitikimo pabaigoje dalyviams buvo įteikta informacinė medţiaga.

 

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja

G.Jasaitienė
Naujausi pakeitimai - 2004 01 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas