Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 19 d. posėdyje

Svarstytas Aukštojo mokslo įstatymo ir Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas. Rektorių konferencijos prezidentas V.Kaminskas pasiūlė aiškiau suformuluoti 67 straipsnio 8 dalį apie dalyvavimą bendrame priėmime į aukštąsias mokyklas. Švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius ir viceministras R.Vaitkus įsipareigojo pateikti patobulintą projektą, kuriame būtų atsižvelgta į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Taip pat buvo aptarti Komiteto pirmininko R.Pavilionio įregistruoti Aukštojo mokslo įstatymo 5, 11, 24 ir 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai, kuriuose siūloma universitetų valdomą valstybės turtą leisti parduoti, o gautas lėšas panaudoti universiteto investicijoms. Tokiam pasiūlymui iš esmės pritarė Rektorių konferencijos prezidentas V.Kaminskas, Mokslų akademijos prezidentas Z.Rudzikas ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas E.Butkus. Viceministras R.Vaitkus išreiškė abejonę dėl kai kurių siūlomo projekto formuluočių, kurioms taip pat nepritarė Seimo kanceliarijos Teisės departamentas. Ministras A.Monkevičius, pritardamas projekto idėjai, įsipareigojo pasirūpinti, kad universitetų valdomo turto laisvesnio disponavimo nuostatos būtų perkeltos į Aukštojo mokslo įstatymą.

Apsvarstytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriame siūloma kad profesoriui emeritui neturėtų būti mokama mokslininko valstybinė pensija. Tiek Rektorių konferencijos prezidentas V.Kaminskas, tiek Mokslų akademijos prezidentas Z.Rudzikas, tiek ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas E.Butkus nepritarė tokiam įstatymo projektui ir siūlė tokią išlygą: nustatyti tvarką, kad mokslininko valstybinės pensijos ir profesoriaus emerito išmokos suma neturėtų viršyti 75 procentus profesoriaus atlyginimo.

Komiteto pirmininkas R. Pavilionis iškėlė klausimą diskusijai apie universitetų valdymo tobulinimą: ar Švietimo ir mokslo ministerija ir akademinė bendruomenė pritartų valstybės tarnautojo, kuris būtų atsakingas už valstybinio universiteto finansų ir turto valdymą, skyrimui. Ministras ir akademinės bendruomenės atstovai pasiūlė universitetų valdymo tobulinimą pradėti nuo universitetų tarybų stiprinimo, didesnių įgaliojimų ir atsakomybės joms suteikimo.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas