Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-19 d. BFK posėdis

1. Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3087.

Nuspręsta:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2. Akcizų įstatymo 3,4,8,10,12,33 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3088.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui, numatyti įstatymo įsigaliojimo datą nuo 2004 m. kovo 1 d.

3. Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3178.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

4. Žemės ūkio įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3127.

Nuspręsta:

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas bei Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymą, kuriam komitetas pritarė.

5. Žemės reformos įstatymo 7,8,9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3128.

Nuspręsta:

Siūlyti pagrindiniam komitetui pritarti patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo nario P.Jakučionio pasiūlymą, kuriam komitetas pritarė.

6. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3169.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui.

7. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3135.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Įstatymo projektui IXP-3135, ir atkreipti pagrindinio Sveikatos reikalų komiteto dėmesį, kad teikiamo projekto nuostatos tiesiogiai susijusios su dabartiniu metu Seime svarstomo įstatymo projekto IXP-2422(2) nuostatomis, todėl šie abu įstatymų projektai turėtų būti priimti ir įsigalioti tuo pačiu metu.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 19.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas