Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. sausio 19d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

(2004-01-19)

 

SVARSTYTA: Konstitucijos papildymo Konstituciniu aktu "Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungoje" ir Konstitucijos 150 straipsnio papildymo konstitucinio ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-3149

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki sausio 26 d.

SVARSTYTA: Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1892

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Teismų įstatymo 55 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3154

NUSPRĘSTA:

    1. Daryti svarstyme pertrauką.
    2. Organizuoti komitete klausymus dėl šio įstatymo projekto.

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 19.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas