Lietuvos Respublikos Seimas

2004 01 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete po svarstymo Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-3156 nuspręsta: 1) Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Macaitį ir A.Poplavskį; 2) paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-3156 laukia iki 2004 m. sausio 28 d.; 3) prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas iki 2004 m. sausio 28 d.; 4) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23, 30, 31, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr.IXP-3156 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. vasario 2 d.

Aplinkos apsaugos komitete po svarstymo Laukinės augalijos įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-3171 nuspręsta: 1) Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Baurą ir V.Baravyką; 2) paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-3171 laukia iki 2004 m. sausio 28 d.; 3) prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas iki 2004 m. sausio 28 d.; 4) Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo ketvirtojo skirsnio pavadinimo ir 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-3171 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2004 m. vasario 2 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 19.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas