Lietuvos Respublikos Seimas

PROTOKOLO IŠRAŠAS (2004-01-14 Nr.1(2)). Dėl Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-2839)

 

SVARSTYTA:

            Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-2839.

 

NUSPRĘSTA:

            Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio papildymo įstatymo projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką iki Seimo Žmogaus teisių komitetas, kaip pagrindinis, apsvarstys šiuos įstatymo projektus, teikiamus nauja redakcija:

            - Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 – 1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo pakeitimo  įstatymo projektą Nr.IXP-2616;

            - nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų  teisinio statuso pripažinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2617;

            - Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2618.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                            Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 19.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas