Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-14 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

Spaudos tarnybai 2004-01-14

Komitetas 2004-01-14 posėdyje svarstė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-3127 ir Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-3128. Posėdyje dalyvavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis ir Teisės skyriaus vedėjos pavaduotoja Jelena Liaskovskaja. Projekto Nr.IXP-3127 tikslas - supaprastinti žemės ūkio paskirties žemės pardavimą, nustatyti reikalavimus dėl privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimo prioritetine tvarka, taip pat siūloma atsisakyti įstatymo nuostatų, nepagrįstai ribojančių asmenų teises įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypus, jais disponuoti bei pasirinkti darbą ir gyvenamąją vietą. Projektu Nr.IXP-3128 siūloma patikslinti žemės sklypų pirkimo-pardavimo tvarką. Komitetas iš esmės pritarė liberalesniems įstatymų projektams, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui pasvarstyti, ar 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta žemės savininkui prievolė pranešti apskrities viršininkui. apie parduodamą žemės sklypą yra būtina, nes žemės savininkas, išimdamas privalomą pažymą nuosavybei parduoti tuo pačiu informuoja valstybę (t.y. Registrą) apie savo ketinimą.

Dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento skyriaus vedėjo pavaduotojui Igoriui Bazilevui ir vyresniajam specialistui Romanui Jurgaičiui, Komitetas svarstė Asmens bei turto saugos įstatymo projektą Nr.IXP-3099, kuriam bendru sutarimu pritarė, nes iki šiol įstatymo projekto, reglamentuojančio šią sritį, nebuvo. Projektu siekiama sudaryti sąlygas asmenims realizuoti teisių į gyvybę, sveikatą bei turto apsaugą per privačius juridinius asmenis, besiverčiančius asmens bei turto sauga, nustatyti šią asmens bei turto saugą vykdantiems subjektams reikalavimus, užtikrinančius tiek žmogaus teisių bei laisvių apsaugą, tiek valstybės interesus visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje. Priėmus šį įstatymą apibrėžtos fizinės prievartos, specialiųjų priemonių bei šaunamųjų ginklų panaudojimo vykdant asmens bei turto saugą sąlygos, pagrindai ir ribos. Taip pat bus nustatytas išsamus saugotojų teisių ir pareigų sąrašas.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Civilinės saugos įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 ir 42 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-3111, kuriuo siūloma, įgyvendinant Vyriausybės programą, sukurti vieną civilinės saugos ir gelbėjimo instituciją.

Komitetas tęsė svarstymą Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projekto. Posėdyje dalyvavo Migracijos departamento, Saugumo departamento, Europos teisės departamento, Seimo komitetų, Jungtinių Tautų Vystymo Programos Lietuvoje atstovai.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 16.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas