Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2004 m. sausio 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

             LR Seimo narės S.Burbienės(2004-01-12)pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.      Pritarti visiems iniciatorės pateiktiems pasiūlymams.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Alkoholio kontrolės įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2971.

 

NUSPRĘSTA (“už” balsavo 6, “prieš” – 1, “susilaikė” – 3 komiteto nariai):

1. Projektą atmesti, kadangi:

- pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Europos Sąjungos teisėje įtvirtintą teisėtų lūkesčių principą tų asmenų atžvilgiu, kurie teisėtai ir pagrįstai rengėsi alkoholio gamybos rinkos liberalizavimui;

- Alkoholio kontrolės įstatymo 13 straipsnio galiojimas baigėsi  2004 m. sausio 1 d. ir atbuline data įstatymas negalėtų veikti.

 

 

3. SVARSTYTA:

Dėl tekstilės ir aprangos pramonės perspektyvos bendrojoje ES rinkoje.

NUSPRĘSTA ( bendru sutarimu):

Pasiūlyti Vyriausybei:

1.      Išnagrinėti ekonominiu ir socialiniu požiūriu šaliai svarbaus  tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus perspektyvas, pagalbos jam suteikimo galimybes (įskaitant paramos iš ES struktūrinių fondų gavimui) ir apie numatytas priemones iki šių metų balandžio 1d. informuoti Ekonomikos komitetą ir Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociaciją.

2.      Atlikti Gyventojų pajamų mokesčio mažinimo nuo 2005 metų galimybių įvertinimą: 3-4 mokesčio tarifo keitimo variantai (pageidautina, kad bent  vienas variantas  numatytų 33 proc. tarifo palaipsnį  mažinimą ir bent  vienas variantas būtų skirtas mažas ir vidutines pajamas gaunančiųjų pajamų mokesčio mažinimui), jų įgyvendinimo atveju prarandamos biudžeto lėšos, įgyvendinimo  finansinės galimybės, pajamų mokesčio sumažėjimas skirtingas pajamas gaunantiesiems  ir iki  šių metų birželio 15 d. medžiagą pateikti Ekonomikos komitetui.

 

4. SVARSTYTA:

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo   įstatymo projektas IXP-3076.

 

NUSPRĘSTA

Projekto svarstyme daryti pertrauką iki 2004-01-21 komiteto posėdžio.

5-7.SVARSTYTA:

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo   įstatymo projektas  IXP-3117;

            Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio  įstatymo projektas  IXP-3118;

 Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3119.

 

NUSPRĘSTA

Projektų svarstyme daryti pertrauką iki 2004-01-21 komiteto posėdžio.

 

 

8.SVARSTYTA:

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę  įstatymo projektas IXP-3129ES. 

 

NUSPRĘSTA

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (“už” – 7, “prieš” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

 

 9.SVARSTYTA:

             Pasirengimas Europos Komisijos teisėkūros ir darbų programos 2004 m.svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, K.D.Prunskienę, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas