Lietuvos Respublikos Seimas

2004-01-14 d. BFK posėdis

1. Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2768.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

2. Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2822.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ( aiškinamajame rašte nėra nurodyta kiek papildomų valstybės biudžeto lėšų pareikalaus projekte siūlomų nuostatų įgyvendinimas, projekte nesiūloma tikslinti tarpusavyje susijusių straipsnių) pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą IXP-2822 grąžinti iniciatoriams tobulinti.

3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-3157ES - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-3169 - kuratoriai A.Butkevičius A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 14.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas