Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 14 d. posėdyje

Svarstytas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 ir 42 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 30 straipsniu įstatymo projektas. Bendru sutarimu pritarta projektui, papildant jį tuo, kad universitetuose civilinė sauga būtų dėstoma ne kaip privalomas, o kaip pasirenkamas dalykas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė pristatė Valstybinės kalbos lietuvių kalbos komisijos įstatymo 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, pagal kurį buvo papildytos Kalbos komisijos pirmininko funkcijos. Šiam projektui, taip pat ir Seimo nutarimo "Dėl valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatų patvirtinimo" projektui buvo pritarta bendru sutarimu.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas gavo Žurnalistų etikos inspektoriaus kreipimąsi dėl darbo grupės Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektui parengti sudarymo. Posėdyje buvo pritarta siūlymui kreiptis į Seimo valdybą sudaryti darbo grupę, papildant jos sudėtį Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, Meno kūrėjų asociacijos bei Seimo teisės departamento atstovais, įtraukti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėją Rūtą Kačkutę bei Kultūros ministerijos informacinės visuomenės plėtros skyriaus specialistą Laimoną Ubavičių. Darbo grupės vadovu pasiūlyta skirti Žurnalistų etikos inspektorių Romą Gudaitį, o sekretoriumi - Žurnalistų etikos inspektoriaus patarėją Deividą Velką.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas