Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-14 d. BFK posėdis

1. Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektas IXP-3097.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

2. Pelno mokesčio įstatymo 2,15,16,31,40,50 ir 59 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3085 ES.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2,15 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3086 ES.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

4. Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2477.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

5. Pelno mokesčio įstatymo 5,33,34,35,42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2477A.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi pritarta Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2477(2).

6. Pelno mokesčio įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1906.

Nuspręsta:

Siūlome patobulintas įstatymo projekto nuostatas, numatančias, kad pelno nesiekiantiems vienetams, kai jų mokestinio laikotarpio pajamos iš komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, pelno mokesčio dalis neviršijanti 25 000 litų apsimokestintų taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, perkelti į Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2477 ir numatyti, kad šios nuostatos taikomos apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

7. Civilinės saugos įstatymo 2,3,6,7,9,10,12,13,14,15,19,20,21, 22,25,28,29,30,31,32, 33,34,35,38,39 ir 42 straipsnių , aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 30(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3111.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

8. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3080.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

9. Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje IXP-2323.

Nuspręsta:

Pritarti įstatymo projektui.

10. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

- Įstatymo dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo projektas IXP-3098ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3117ES - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3118 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-3119 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Bankų įstatymo projektas IXP-3130ES - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Finansų įstaigų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3132 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3,8,20,21,23,24,25 ir 26 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 26(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3133 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Lietuvos banko įstatymo 8,11,42,43,45,46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3134 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;

- Vertybinių popierių rinkos įstatymo 1,2,3,8,9,10,11,15,16,17,19,20,22,23,26, 27,29,36,40,41,48,51,52,53,57,59,61,63 ir 65 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2573(2) - kuratoriai A.Plokšto R.Palaiitis /A.Mikalauskas/;

- Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3127 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /T.Gražiūnas/;

- Žemės reformos įstatymo 7,8,9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3128 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /T.Gražiūnas/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 ir 225(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 123(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-3120 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(4),224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 247(2) straipsniu įstatymo projektas IXP-3131 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 01 13.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas