Lietuvos Respublikos Seimas

2004m sausio 12d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

(2004-01-12)

 

 1. SVARSTYTA: Įstatymo dėl Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų ratifikavimo projektas IXP-3098 ES.
 2. NUSPRĘSTA:

  Pritarti įstatymo projektui.

 3. SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 13, 162, 191, 196, 197, 203, 206, 216, 219, 221, 309 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 198(1) ir 198(2) straipsniais įstatymo projektas IXP-3077 ES.
 4. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

 5. SVARSTYTA: Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-3078 ES.
 6. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

 7. SVARSTYTA: Įstatymo “Dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3116.
 8. NUSPRĘSTA:

  Pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą.

 9. SVARSTYTA: Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3112.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti įstatymo projektui bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.
  2. Siūlyti pagrindiniam komitetui apsvarstyti tikslingumą papildyti įstatymo projektą nuostatomis, reglamentuojančiomis Civilinės saugos departamento pareigūnų priėmimo į vidaus tarnybą (Statuto 6, 7, 11 straipsniai) bei specialių pareigūnų nekarinių laipsnių suteikimo (Statuto 13, 14 str.) įgyvendinimą.

 1. SVARSTYTA: Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1704.
 2. NUSPRĘSTA:

  Pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui.

 3. SVARSTYTA: Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3028.

NUSPRĘSTA:

Atmesti projektą kaip nebeaktualų, kadangi 2003 m. gruodžio 18 d. Seime yra priimtas Valstybės tarnybos įstatymo 2, 8, 10, 12 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas (projektas IXP-3007), kuriame 44 straipsnio redakcija pakeista analogiškai, kaip siūloma šiame projekte.

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2004 01 12.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas