Lietuvos Respublikos Seimas

SEIMO PIRMININKO ARTŪRO PAULAUSKO KALBA KONFERENCIJOJE „SAUSIO 13-OJI LIETUVOS ISTORINIO ATMINIMO KONTEKSTE“, skirtoje valstybingumo paminklų strategijai aptarti

2004 m. sausio 12 d. pranešimas VIR

Malonu pasveikinti renginį, kuriame architektai, istorikai, menotyrininkai Laisvės dienos išvakarėse svarsto valstybinės reikšmės klausimus. Sveikindamas Jus Seimo vardu, norėčiau pabrėžti, kad istorinis atminimas palygintinas su tvirtai paklotu grindiniu. Juo eidami iš šimtmečio į šimtmetį, atpažinsime mūsų tautinio tapatumo įvykius, galėsime lengviau ir paprasčiau pasakyti sau ir kitoms tautoms, kodėl esame tokie čia ir dabar, Europoje, koks yra mūsų ryšys su jos lotyniškąja kultūra; gebėsime parodyti, kokias ir kada vertybes gynėme.

Jeigu gyventojai ir jų svečiai atpažįsta gatvėse, aikštėse, fasaduose, interjeruose istorinių įvykių ženklus, jie suauga su ta aplinka paprastu būdu, mes visi tampame aiškias kilmės šaknis turinčia bendruomene. Štai kodėl ir įstatymų leidėjams buvo ir tebėra svarbu kartais nubrėžti pagrindines valstybinės pozicijos gaires, susijusias su nacionalinio orumo, Lietuvos istorijos ir kultūros įvykių, tautos apgintų vertybių įprasminimu. Paminklai, kuriais formuojama speciali aplinka, turi Lietuvos piliečius džiuginti, kelti optimizmą, veikti pasąmonę kaip pasididžiavimą skatinantis veiksnys, jog mes išlikome, jog mes sugebame įveikti negandas ir aktyviai prisidėti puoselėjant geriausias Europos kultūros tradicijas.

Būdamas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos pirmininkas, noriu atkreipti paminklotvarkininkų, savivaldybių pareigūnų dėmesį, kad šiais, Kalbos ir knygos metais, ir 100-mečio sukakties minėjimo turinys sutelktas ties įvairialypės lietuvių tapatumo raidos atskleidimu: politinių įvykių istoriškumu, muzikos, dailės, literatūros įtaka visuomeninės minties brandai. Ne veltui ši sukaktis įtraukta į UNESCO minėtinų įvykių kalendorių. Vadinas, ir požiūris į valstybingumo įprasminimą turi būti ne vien politikų reikalas. Energingiau įgyvendinkime projektus, kuriais atgaivinami kultūros objektai arba siūlomi įprasminti svarbiausia valstybei ar atskiriems miestams įvykiai, ypač - valstybės sostinėje. Saugokime ir puoselėkime tai, kas palikta išlikti, kas apginta, bet dar nepaženklinta kaip priminimas ateities kartai. Juk ties tokiais darbais atsiranda ir kūrybos versmė, ir pilietinio pasididžiavimo vertė, ir istorinio paveldo prasmė.

Sveikinu pranešėjus ir klausytojus su Laisvės diena, konferencijos organizatoriams linkiu sėkmingų rezultatų!

***

Konferencijoje aptariami projektai, susiję su valstybingumo raidos įprasminimu sostinėje, tarp jų - Lukiškių aikštės koncepcija.

A.Vaišnys, 2396201
Naujausi pakeitimai - 2004 01 12.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas