Lietuvos Respublikos Seimas

Parlamentinė kontrolė VII (rudens)sesijoje

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas VII rudens sesijoje

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

2003 m. rugsėjo 29 d. posėdyje komitetas išklausė Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų informaciją apie gyventojams teikiamų paslaugų organizavimą. Svarstymo metu buvo pažymėta, kad “vieno langelio” principas jau įgyvendinamas institucijos (įstaigos) viduje, tačiau jis dar neįgyvendinamas tarp skirtingų institucijų (įstaigų). Komitetas pasiūlė artimiausiu metu peržiūrėti dokumentų, reikalaujamų pateikti atitinkamoms institucijoms pagrįstumą bei aktyviau taikyti “vieno langelio” principą, tobulinti Viešojo administravimo įstatymą. 2003 spalio 9 d. Trakuose įvyko Lietuvos savivaldybių administracijų direktorių seminaras, kurio metu buvo konkrečiai aptartos šios problemos ir operatyvesni jų sprendimo būdai.

Komitetas ir toliau parlamentinės kontrolės būdu prižiūrės Vyriausybei pavaldžių įstaigų bei savivaldybių institucijų gyventojams teikiamų paslaugų administravimo veiklą ir skatins jos tobulėjimą.

2003 m. spalio 6 d. komitetas, dalyvaujant Žemės ūkio ir Finansų ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinės žemės tarnybos pareigūnams bei Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovams svarstė “Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo ir savivaldybių žemės nuosavybės ar jos valdymo patikėjimo teise problemas“. Posėdžio metu išklausyta Žemės ūkio, Finansų bei Teisingumo ministerijų informacija apie Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo ir savivaldybių žemės nuosavybės ar jos valdymo patikėjimo teise problemas ir jų sprendimo būdai.

2003 m. gruodžio 1 d. komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus A.Astrausko informaciją apie Regioninės politikos valstybėje įgyvendinimą Europos Sąjungos politikos kontekste.

2003 m. gruodžio 1 d. komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamento informaciją “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo“ ir nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2003 m. gruodžio 31 d. išspręsti asmenų, neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos, deklaravimo problemas.
Naujausi pakeitimai - 2004 01 09.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas