Lietuvos Respublikos Seimas

KOMISIJOS TYRIMO KRYPTYS

2003-12-31

 

Specialioji tyrimo komisija, siekdama ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikime Lietuvos Respublikos Seimui pradėti apkaltos procesą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui suformuluoti kaltinimai yra pagrįsti ir rimti, nustato šias Komisijos tyrimo kryptys:

 

1)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui dėl savo veiksmų tapus ir esant pažeidžiamam, o tai, įvertinant ypatingą konstitucinį Respublikos Prezidento statusą, Konstitucijos ir įstatymų jam suteiktas galias ir atsakomybę, jo vaidmenį vidaus ir tarptautinėje politikoje, sudarė grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui, ir tuo Respublikos Prezidentui šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

2)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui savo veikloje neužtikrinus Valstybės paslapties apsaugos, tuo šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

3)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui savo veiksmais neteisėtai darius įtaką privačių ūkio subjektų veiklai, neteisėtai panaudojus savo bei valstybės institucijų įgaliojimus, siekiant paveikti privačių asmenų ir privačių ūkio subjektų sprendimus turtiniuose santykiuose, tuo šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

4)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui savo veikloje nesuderinus viešųjų ir privačių interesų, tuo šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

5)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui savo veiksmais neužtikrinus ir sutrikdžius valstybės valdžios institucijų darnų funkcionavimą, diskreditavus valdžių autoritetą ir sudarius prielaidas Respublikos Prezidento institucijos konstitucinių įgaliojimų nevykdymui, tuo šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

6)      Ištirti kaltinimą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui aplaidžiai vykdžius savo pareigas, nenustačius politinio (asmeninio)  pasitikėjimo Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų kompetencijos ribų, kas sudarė prielaidas jiems piktnaudžiauti savo įgaliojimais, bei nesiėmus veiksmų užkirsti kelią atskirų politinio (asmeninio) pasitikėjimo Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų piktnaudžiavimams vykdant savo pareigas ir tuo šiurkščiai pažeidus Konstituciją bei sulaužius duotą priesaiką.

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas                                                                           Julius Sabatauskas
Naujausi pakeitimai - .
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Specialioji tyrimo komisija Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui pateiktų kaltinimų pagrįstumui ir rimtumui ištirti bei išvadai dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą parengti

LR Seimas