Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

          Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projektasIXP-3004 ES.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.       Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

 

 

2-5.SVARSTYTA:

          Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 3, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 21, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas  IXP-3041ES, Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3042ES , Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo  6  ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-3043ES ir Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3044.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projektų svarstyme daryti pertrauką.

 

 

6.SVARSTYTA:

"Dėl tekstilės ir aprangos pramonės perspektyvos bendrojoje ES rinkoje”   

 

 Pasitarime buvo išklausyta Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidento J. Karčiausko informacija apie tekstilės ir aprangos pramonės esamą būklę, jos perspektyvą ES bendrojoje rinkoje ir aptartos prašomos spręsti problemos bei pagalbos šiai šakai kryptys. Šakos atstovų ypač akcentavo gyventojų pajamų mokesčio sumažinimo būtinumą ir šios šakos pripažinimo prioritetine šaka klausimą.

Komiteto nariai  S. Burbienė ir P. Vilkas įpareigoti parengti Komiteto sprendimo projektą.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas