Lietuvos Respublikos Seimas

IŠVADA (2003-12-23 Nr.42). Dėl Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2, 6' straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Nr.IXP-3102)

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:Komiteto nariai: Gintautas Kniukšta, Gintautas Mikolaitis, Jeronimas Kraujelis, Zenonas Mačernius, Mykolas Pronckus, Viktoras Rinkevičius, Domininkas Velička, Virmantas Velikonis. Komiteto patarėjai: Romas Abugelis, Albinas Brokorius, Gintarė Dešukaitė, Leonardas Michelbertas; Komiteto padėjėja Simantė Kairienė.

 

            2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Negauta.

 

            3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

 

            4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

1.

Seimo Kanceliarijos Teisės departamentas

Alternatyvių projektų teisės departamente negauta.

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau reikėtų patikslinti projekto 3 straipsnyje suformuluotų pasiūlymų adresatą. Projektu teikiama keičiamo įstatymo 61 straipsnio redakcija numato, kad teisės aktus, susijusius su įstatymo nuostatų dėl agresyvių šunų įgyvendinimu, patvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, tuo tarpu projekto 3 straipsnyje nurodoma tik Vyriausybė. Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančius atitinkamus teisės aktus patvirtino Vidaus reikalų ministras ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

 

Pritarti

 

 

            5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

 

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

1) Iš esmės pritarti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2,6’ straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (IXP-3102).

2) Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti projektą, atsižvelgiant į Seimo Kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

            7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu -už.

 

8. Komiteto paskirtas pranešėjas Domininkas Velička.

 

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: Nepareikšta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                      Gintautas Kniukšta

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas