Lietuvos Respublikos Seimas

ATASKAITA (2003-10-23 - 2003-10-25). Apie Kaimo reikalų komiteto delegacijos išvyką į Estiją

 

 

Delegacijos sudėtis: Kaimo reikalų komiteto nariai: Gintautas Mikolaitis, Edvardas Karečka, Zenonas Mačernius ir Komiteto patarėjas Albinas Brokorius.

Komandiruotės pagrindas: Estijos Parlamento (Riigikogu) Kaimo reikalų komisijos pirmininko Janus Marrandi kvietimas.

Vieta: Pietryčių  Estija: Valga, Viru, Pylva apskritys.

Data: nuo 2003-10-23 iki 2003-10-25

Tikslas: Susitikimas su Estijos Parlamento (Riigikogu) Kaimo reikalų komisijos nariais aptarti klausimus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų, skiriamų  tiesioginėms išmokoms žemės ūkiui bei žemės ūkio produktų gamybos kvotų  panaudojimu tapus ES narėmis ir kiti klausimai.

Kviečiančioji institucija: Estijos Riigikogu Kaimo reikalų komisija.

Finansavimo šaltinis: Estijos Riigikogu lėšos apgyvendinimui, Lietuvos Respublikos Seimo lėšos kelionei.

Programos apžvalga;

            Detali vizito programa pridedama (1 priedas).

Įvyko susitikimai, nagrinėtos temos:

Valgos apskrities centre įvyko susitikimas su Estijos parlamento nariais ir apskrities vadovybe, aptartos regionų plėtros problemos.

Rekonstruojamoje Valgos mėsos perdirbimo įmonėje įvyko susitikimas su įmonės vadovybe, aptarti maisto saugos klausimai įstojus į Europos Sąjungą.

Aplankytas Sangaste avižinių dribsnių gamybos įmonė  per metus pagaminanti apie 2000 t dribsnių. Kaimo vietovėje tai pažangi įmonė, suteikianti darbo vietiniams gyventojams.

Kaip istorinio paveldo objektas aplankyta Sangaste pilis, pastatyta 1881 m. vokiečių kilmės grafo Viktoro von Bergo, gamtininko ir rugių selekcininko, išvedusio ir tobulinusio kadaise buvusią garsią rugių veislę “Sangaste”.

Kaip Estijos etnokultūros objektas aplankytas veikiantis vandens malūnas, kuriame įkurtas muziejus. Muziejaus savininkė supažindino su veikiančiais malūno įrengimais, kitais muziejaus eksponatais, kurie buvo naudojami Estijos žemdirbių dar XIX amžiuje.

Aplankyta Pietryčių Estijos žemės ūkio paroda Pylvos apskrityje. Susipažinta su šio Estijos regiono žemdirbių gaminamais žemės ūkio produktais.

Aplankyta didžiausia Baltijos šalyse pagal JAV pavyzdį pastatyta 1000 vietų šalto laikymo karvių ferma, kurioje išmilžis iš karvės apie 9 tūkst. litrų per metus.

Aplankytas Tomo Tobrelutso augalininkystės ūkis, gavęs SAPARD paramą žemės dirbimo techniką įsigijimui. Ūkininkas nėra patenkintas per daug sudėtingu šios paramos teikimo mechanizmu.

Pylvamaa apskrities centre įvyko susitikimas su šios apskrities vadovais ir žemdirbiais. Aptartos bendros problemos, kurios  iškils tapus Europos Sąjungos narėmis. Aptarti galimi bendri veiksmai iki 2004-05-01, kurie galėtų pagerinti pasirengimą atlaikyti konkurenciją su senųjų Europos Sąjungos narių žemdirbiais.

Aplankytas Tiito Niilo Nopri pieno ūkis, gavęs SAPARD paramą pieno perdirbimo cechą įrengimui. Ūkininkas laiko apie 100 karvių, kurių pieno išmilžis iki 6000 litrų per metus. Gamina įvairius jogurtus, naminį sūrį ir kt. Produkciją realizuoja aplinkiniuose miesteliuose, rinka pakankama. Tai geras pavyzdys mūsų šalies stambesniesiems ūkiams.

Aplankytas Liivia Lindenberg Nogometsa mišrus ūkis. Įvyko susitikimas su šios vietovės 9 ūkininkais, kurie vykdo pakaitinių ūkininkų eksperimentinį projektą. Pakaitinis ūkininkas buvo parinktas konkurso būdu. Pakaitinio ūkininko funkcija - po 2 dienas per mėnesį paleisti išeiginių visus 9 ūkininkus, dalyvaujančius projekte. Pakaitiniam ūkininkui po 50 litų per mėnesį moka patys ūkininkai ir po 300 litų per mėnesį primoka savivaldybė. Tai yra Estijos Žemės ūkio ministerijos remiamas projektas. Eksperimentui pavykus, numatoma tai daryti visoje šalyje, tačiau ministerija norėtų, kad pakaitiniams ūkininkams lygiomis dalis po vieną trečdalį mokėtų patys ūkininkai, savivaldybės ir valstybė iš savo biudžeto. Pasitvirtinus projektui, visi Estijos ūkininkai turėtų galimybę pasinaudoti išeiginėmis dienomis.

Lauri Aaspollu ūkininko ūkyje įvyko susitikimas su Somerpalu savivaldybės administracija. Ūkininkas Lauri Aaspollu naudoja 1500 ha žemės. Įdomu tai, kad jis užsiima netradicinių žemės ūkio produktų gamyba, augina 500 ha šaltalankių, iš jų spaudžia sultis, aliejų, augina karpius, taip pat užsiima grūdų auginimu ir pieno gamyba. Įsigijęs buvusio dvaro pastatus, vykdo jų restauraciją.

Estijoje įkurta šaltalankių augintojų draugija, jungianti 50 narių. Šios kultūros plotus numatoma plėsti. Šia patirtimi galėtų pasinaudoti mūsų šalies ūkininkai, kurie ūkininkauja mažiau derlingose žemėse.

Somerpalu savivaldybės administracijos vadovas supažindino su šios savivaldybės žemės ūkiu, pasirengimu pasinaudoti ES struktūriniais fondais.

Atvežta informacinė medžiaga ir leidiniai:

Informacija apie Estijos Parlamentą (Riigikogu).

Informacija apie Estijos žemės ūkį.

Informacinis leidinys “Valgos apskritis skaičiais”.

Informacinis leidinys “Viru apskritis skaičiais”.

Informacinė medžiaga ir bukletai apie Somerpalu savivaldybę.

 

 

 

 

 

Delegacijos vadovas                                                                               Gintautas Mikolaitis

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Komiteto bei komiteto narių ataskaitos  >   2003 metai

LR Seimas