Lietuvos Respublikos Seimas

A. Griciaus, R.Juknevičienės, G.Kirkilo, A.Kunčino komandiruotės į JAV (2003 11 5 - 13) ataskaita

2003 m. lapkričio 7-11 dienomis Jungtinių Amerikos Valstijų mieste Orlande vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos 49-oji metinė sesija.

Sesijoje dalyvavo virš 300 parlamentarų iš NATO šalių ir asocijuotų valstybių, taip pat parlamentarai iš stebėtojo statusą asamblėjoje turinčių šalių, tarptautinių parlamentinių organizacijų bei JAV akredituotų diplomatinio korpuso atstovai.

Pirmąją sesijos dieną vyko delegacijų sekretorių posėdis, kuriame dalyvavo Seimo delegacijos NATO PA asamblėjoje sekretorė Snieguolė Žiūkaitė, ir NATO-Rusijos parlamentinio nuolatinio komiteto posėdis. Šiame posėdyje stebėtojo teisėmis kartu su kitų pakviestų į NATO valstybių delegacijų vadovais dalyvavo Lietuvos delegacijos vadovas G. Kirkilas ir delegacijos sekretorė S. Žiūkaitė. Komitetas posėdžiauja sesijų metu.

Posėdžio metu buvo diskutuojama apie kovą su terorizmu, buvo aptartos karo Irake pasekmės, buvo išklausytas Rusijos delegacijos pranešimas apie sudėtingą ekonominę ir politinę situaciją Centrinės Azijos valstybėse. Posėdžio dalyviai prašė Rusijos kolegų pakomentuoti situaciją Rusijoje prieš rinkimus į Valstybės Dūmą, tačiau Rusijos delegacijos atstovai atsisakė tai daryti, teigdami, kad šis klausimas nebuvo numatytas posėdžio darbotvarkėje.

Dvi sesijos dienas posėdžiavo penki asamblėjos komitetai - Ekonomikos ir saugumo, Politikos, Gynybos ir saugumo, Mokslo ir technologijų bei Civilinio saugumo dimensijos komitetas. Diskusijoms ir balsavimui buvo pristatyta 15 raportų projektų. Pagrindinės pranešimuose nagrinėjamos temos - situacijos Irake stabilizavimas ir šalies atstatymas, Irako krizės padariniai Aljansui, kova su terorizmu, masinio naikinimo ginklų grėsmė, JAV ir Europos santykiai.

Politikos komitete pranešimą apie NATO transformaciją ir aljanso santykius su Europos Sąjunga skaitė JAV nuolatinis atstovas prie NATO ambasadorius R. Nicholas Burns. Jo teigimu, šios dvi organizacijos privalo bendradarbiauti, o ne varžytis viena su kita. Ambasadoriaus nuomone, Europos Sąjungos noras sustiprinti savo karines galias Europoje, neturėtų būti nukreiptas prieš Jungtines Valstijas.

Algirdas Gricius pritarė šiai pranešėjo nuomonei ir išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamo lėšų skyrimo Europos Sąjungos karinėms pajėgoms, kurios būtų nepajėgios be JAV partnerių pagalbos garantuoti saugumą ir stabilumą Europoje. Tokie ES siekiai, Griciaus manymu, gali sukliudyti efektyviam Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimui.

Viename iš Gynybos ir saugumo komitete pateiktų raportų, komiteto pranešėjas David Price (Kanada) pristatė septynių pakviestųjų į NATO valstybių karinių reformų progresas. Šiam raportui Rasa Juknevičienė pateikė Lietuvos delegacijos parengtą naujausią informaciją apie mūsų šalies karinių pajėgų pasirengimą narystei Aljanse ir dalyvavimą tarptautinėse operacijose. Pranešėjas pataisas priėmė, ir jos bus įtrauktos į galutinį raporto tekstą.

Karštos diskusijos vyko Civilinio saugumo dimensijos komiteto posėdyje, kur pranešimą apie tautinių mažumų padėtį Baltijos valstybėse skaitė Europos Tarybos atstovas Rainer Hofmann. Pranešimas buvo pagrįstas Europos Tarybos parengtais raportais. Kalbėdamas apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje, pranešėjas pažymėjo, kad pilietybės įstatymas Lietuvoje išsprendė daugumą problemų, su kuriomis susiduria Latvija ir Estija. R. Hofmann pabrėžė, kad Lietuvoje tautinėms mažumoms yra sudarytos palankios sąlygos puoselėjant kultūrą ir tradicijas, jų atstovai gali dalyvauti savivaldos darbe ir šalies valdyme.

Ypatingas parlamentarų dėmesys buvo skiriamas Europos Sąjungos ir NATO santykiams. Daug diskusijų sukėlė JAV Gynybos departamento atstovo Ian Brzezinski bei Asamblėjos Viceprezidento Prancūzijos parlamentaro Pierre Lellouche pranešimai, kuriuose buvo pateikti pasiūlymai dėl NATO ir ES glaudesnio bendradarbiavimo.

Nuolatinio komiteto posėdyje, buvo svarstyti asamblėjos veiklos 2004 metais prioritetai bei aptartos naujos komitetu pareigūnų kandidatūros. Asamblėjos prezidentas Douglas Bereuter (JAV) pasiūlė pratęsti Generalinio sekretoriaus Simon Lunn kadenciją iki 2006 metų. Šiam pasiūlymui buvo vienbalsiai pritarta.

Paskutinę sesijos dieną vyko plenarinis posėdis, kuriame kalbėjo kadenciją baigiantis NATO Generalinis Sekretorius Lordas Robertsonas. Savo kalboje Generalinis sekretorius NATO Parlamentinę Asamblėją pavadino vienu iš svarbiausių NATO ramsčių. Lordas Robertsonas pasidžiaugė sėkminga NATO plėtra bei efektyviu bendradarbiavimu su kitomis šalimis partnerėmis sprendžiant konfliktus pasaulyje.

Asamblėjos prezidentas Douglas Bereuter savo kalboje taip pat labai teigiamai įvertino NATO plėtrą ir naujų narių pasirengimą. Didelį dėmesį savo kalboje prezidentas skyrė transatlantiniams ryšiams ir NATO transformacijai. Teigiamai buvo įvertinta NATO veikla Irake.

Sesijos dalyvius sveikino Floridos valstijos gubernatorius Jeb Bush, kiti JAV administracijos atstovai.

Plenariniame posėdyje asamblėjos prezidentu antrai kadencijai be konkurencijos buvo perrinktas Douglas Bereuter, o iždininku – Lothar Ibrüger iš Vokietijos. Į keturis viceprezidentų postus buvo išrinktas G. L. Forcieri (Italija), o kiti trys viceprezidentai be konkurencijos buvo perrinkti antrai kadencijai:

P. Lallouche(Prancūzija), L. Pastusiak(Lenkija) ir J. Tannert (JAV).

Plenariniame posėdyje buvo priimtos komitetų rezoliucijos, asamblėjos reglamento pataisos, patvirtintas kitų metų biudžetas.

2004 metų pavasario sesija vyks gegužės pabaigoje Slovakijos sostinėje Bratislavoje.

Delegacijos vadovas Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas