Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino ir G.Babravičiaus komandiruotės į Sveicarijos Konfederaciją (2003 12 9 -13)ataskaita

Šių metų gruodžio 10-13 dienomis buvome komandiruoti į Ženevą (Šveicarijos Konfederacija) dalyvauti Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime informacinės visuomenės klausimais (World Summit on the Information Society - WSIS). Lietuvos delegaciją WSIS, kuriai vadovavo vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas, sudarė Lietuvos Seimo, Vyriausybės, Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijų bei Informacinės visuomenės plėtros komiteto atstovai. Lietuvos delegacijos vadovas V.Bulovas pranešimą apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje padarė plenariniame posėdyje, kiti delegacijos nariai dalyvavo įvairių sekcijų bei apskritųjų stalų veikloje, parodoje veikė Lietuvos stendas.

Renginyje dalyvavo maždaug 16000 įvairių valstybių delegatų, atstovaujančių 176 vyriausybėms, parlamentams, privačiam sektoriui bei nevyriausybinėms organizacijoms. 56 šalių delegacijoms vadovavo valstybių arba vyriausybių vadovai. Tai yra pirmasis tokio masto Jungtinių Tautų renginys, kuriame buvo analizuotos aktualiausios informacinių technologijų plėtros bei skaitmeninės atskirties mažinimo šiuolaikiniame pasaulyje problemos.

Šiame renginyje teigiamai buvo įvertinta Lietuvos pažanga plėtojant informacines technologijas. Kaip vieną iš nedaugelio didelę pažangą informacinių technologijų plėtros srityje padariusių šalių, šiemet organizavusią pirmąjį Pasaulio informacinių technologijų forumą(WITFOR), susitikimo atidarymo ceremonijoje paminėjo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generalinis sekretorius Jošijo Utsumi. Pasaulio informacinių technologijų forumas, kuris buvo surengtas Vilniuje šių metų rugpjūčio mėnesį, buvo įvertintas kaip viena iš svarbiausiųjų WSIS parengiamųjų konferencijų.

Susitikimo Ženevoje atidarymo ceremonijoje taip pat kalbėjo Šveicarijos Konfederacijos prezidentas Pascalis Couchepinas ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofis Annanas.

Paskutinę susitikimo dieną buvo priimti du svarbūs dokumentai: principų deklaracija ir veiksmų planas (priimtų dokumentų elektroninės versijos saugomos Tarptautinių ryšių skyriuje)

Antroji susitikimo fazė numatyta surengta Tunise 2005 metų lapkritį.

Seimo nariai Gintautas Babravičius

Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas