Lietuvos Respublikos Seimas

J.Mincevičiaus komandiruotės į Vengrijos Respubliką (2003 12 10-13)ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. gruodžio 11 – 12 d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje Budapešte. Tai buvo eilinis komiteto posėdis, besiruošiant sekančiam plenariniam posėdžiui Strasbūre.

Pirma posėdžio diena buvo skirta medžioklei ir su ja surištom priemonėm, o taip pat teisinėms medžioklės aspektams.

Tarptautinės gyvūnų apsaugojimo ir medžioklės tarybos prezidentas Dieter Schramm pažymėjo, kad ši taryba apjungia 81 šalį. Šių šalių visuomenėje yra labai skirtingas požiūris į medžiokle. Tačiau daugely jų jaučiamas liečiančių medžioklę įstatymų liberalizavimas. Tai kelia tarptautinių organizacijų susirūpinimą. Gyvūnai gi nepripąžista sienų ir dažnai užgimę vienoj sienos pusėj, patenka į medžiotojų rankas kitoje šaly. Todėl reikalingas įvairių šalių tarpusavio susipratimas ir susiderinimas.

Viorel Coifan (Rumunija) išskyrė kelis medžioklės pobūdžius. Vienose (ypač šiaurės) šalyse medžioklė yra pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu. Kitose yra pramoga, tam tikra sporto rūšis arba tiesiog turistinė priemonė. Dar kitais atvejais medžioklė yra būtina gyvūnų skaičiaus reguliavimo priemonė. Išvystant šią mintį Leo Platvoet (Niderlandai) pabrėžė, kad pavyzdžiui Škotijoje 7 tūkstančiai darbo vietų žiemos metu atsiranda būtent medžioklės dėka.

Gabor Nechay, Brno konvencijos komiteto atstovas, priminė šios konvencijos,skirtos gyvūnų apsaugai, pagrindines nuostatas. Jis pabrėžė, kad nuo 1990 metų prie jos yra prisijungę 45 šalys. Tačiau reikėtų paruošti tarptautinį Medžiotojo vadovą, kur butų galima išdėstyti pagrindines medžioklių taisykles, privalomas visų šalių medžiotojams.

Antros dienos posėdyje svarbiausias Lietuvai klausimas buvo Dėl galimų neigiamų padarinių eksploatuojant naftos telkinį D-6. Savo pasisakyme aš pabrėžiau, kad Lietuva, nuo kieno sienos tik 5 kilometrų nuotolio yra šis telkinys, yra labai susirūpinusi dėl galimo nesaugaus naftos gavimo bei transportavimo būdo šiam telkinyje. 22 kilometrų atstumas nuo Kuršių nerijos, kuri yra įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, turi sukelti nerimą ne tik Lietuvos žmonėms. 15 avarijų,vykusių Baltijos jūroje nuo 1980 m., kurių metu į jūrą išsiliejo per 100 tonų naftos produktų, rodo, kad susirūpinimui yra rimtas pagrindas.

Todėl būtina yra išsami nepriklausomų tarptautinių organizacijų padaryta ekspertizė, liečianti šį telkinį ir jo galimos eksploatacijos saugumą. Būtina nustatyti, ar yra pilnai patikimos naftos gavimo konstrukcijos, ar nėra mažiausio pavojaus jokiai ekologinei nelaimei. Ar transportavimo būdas ir priemonės pilnai garantuoja saugumą ekologiniu atžvilgiu. Aš dar atkreipiau dėmesį, kad Rusijos kompanija LUKOIL neturi patirties naftos gavimo atviroje jūroje, o mažiausia rizika šiuo atveju yra neleistina.

Klausimo nagrinėjimo tęsinys vyks sekančiame posėdyje.

G.J.Mincevič,

ET Parlamentinės Asamblėjos narys
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VENGRIJA

LR Seimas