Lietuvos Respublikos Seimas

G.Purvaneckienės komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 11 20-25)ataskaita

Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos plenarinė sesija vyko Briuselyje 2003 m. lapkričio 21 - 22 d. Baltijos Asamblėjos delegacijai atstovavo Giedrė Purvaneckienė, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo Pirmininkė, Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos sekretorė Baltijos Asamblėjoje ir Marika Laizāne-Jurkāne, Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė.

Jean-Marie Happart, Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Prezidentas, pradėjo plenarinę sesiją. Jis pabrėžė, kad Europos Sąjungai plečiantis, Beneliukso bendradarbiavimas tampa vis svarbesnis. Prieš porą metų Beneliukso parlamentas ieškojo naujų tarptautinio bendradarbiavimo būdų. Dabar aišku, kad mažosios šalys turėtų susivienyti, kad galėtų ginti savo interesus Europos Sąjungoje. Beneliukso bendradarbiavimas užtikrina nuolatinį dialogą ir diskusijas tarp Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo. Beneliukso parlamentas tarsi tiltas sujungė visus tris parlamentus; jis tapo forumu, kur keičiamasi informacija ir patirtimi tarp Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo parlamentų. Visų trijų šalių vyriausybės ir parlamentai laikosi bendros pozicijos ir požiūrio į Europos Sąjungos ir NATO plėtrą.

Sesijos metu Beneliukso parlamentarai aptarė šiuos klausimus:

1. Pranešimas apie klausymus kartu su ambasadoriais/nuolatiniais atstovais prie NATO;

2. Irako klausimas ir Europos Sąjungos institucijų reforma;

3. 47-oji bendroji vyriausybių ataskaita apie trijų šalių ekonominės sąjungos įgyvendinimą ir jos funkcionavimą;

4. Darbo vizitas į “A 16-komandą”;

5. Beneliukso šalių energetikos politika;

6. Meno vertybių registravimo ir sekimo teisė;

7. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas: gamtos parkai esantys kelių valstybių teritorijose.

Sesijos metu buvo paskirti nauji komitetų pirmininkai ir nariai.

Baltijos Asamblėjos vardu į Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės sesijos dalyvius kreipėsi Giedrė Purvaneckienė. Ji pabrėžė, kad bendradarbiavimas tarp Baltijos Asamblėjos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos turi ilgą istoriją ir kad pastarojo meto įvykiai įrodo, jog šis bendradarbiavimas plečiasi įgaudamas naujas formas ir siekia naujų tikslų. Per pastaruosius keletą metų Beneliukso šalys įgijo naudingos patirties sprendžiant įvairias problemas. Dabar reikia atsigręžti atgal ir apžvelgti nueitą kelią, atrinkti sėkmingus projektus ir pasimokyti iš klaidų. Daug projektų buvo įgyvendinti įvairiose srityse. Vargu ar įmanoma rasti nors vieną sritį, kur mūsų parlamentarai nedirbtų drauge ar nesikeistų informacija. Ji išreiškė viltį, kad istorikai, ateityje tyrinėdami mūsų šalių santykius, teigiamai įvertins mūsų pastangas plėtoti regioninį bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų.

Beneliukso parlamentarai aptarė Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos reformų procesą. J. M. Happart pranešė, kad 2002 m. buvo įsteigta darbo grupė nagrinėti būsimą Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos darbą. Šios darbo grupės pagrindinė užduotis buvo skatinti naują, dinamiškesnį Beneliukso bendradarbiavimą. Šios darbo grupės nariai aptarė įvairius pasiūlymus dėl būsimos Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos veiklos, dėl Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos struktūrinių skyrių reformos, ir t.t. Ataskaita apie šių reformų eigą bus parengta iki kitos Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos plenarinės sesijos.

Priedas:

2003 m. lapkričio 21 d. Briuselyje, Belgijoje įvykusios Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos (BTKT) plenarinėje sesijoje pasakyta Baltijos Asamblėjos Prezidiumo Pirmininkės G. Purvaneckienės kalba.

Tvirtino:

G. Purvaneckienė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2003 12 29.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas