Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-12-23 d. posėdį

 

Komiteto posėdyje buvo svarstyti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo (Nr.IXP-3127) ir  Žemės reformos įstatymo 7, 8, 9 ir  10 straipsnių pakeitimo ir papildymo (Nr.IXP-3128)įstatymų projektų  svarstymo parengiamieji darbai. Bendru sutarimu Komiteto nariai nusprendė  klausymus dėl šių įstatymų projektų rengti 2004 m. sausio 12 d.

Komitetas svarstė Gyvūnų globos laikymo ir  naudojimo įstatymo 2, 6’ straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.IXP-3102). Bendru sutarimu Komiteto nariai iš esmės pritarė įstatymo projektui (Nr.IXP-3102) ir pasiūlė pagrindiniam komitetui patobulinti projektą, atsižvelgiant į Seimo Kanceliarijos Teisės departamento išvadą. Komiteto paskirtas pranešėjas - Domininkas Velička.

Komiteto nariai buvo informuoti apie Europos  Komisijos teisėkūros ir darbo programą 2004 metams.  Kitais metais tarp kitų numatomų svarstyti  teisės aktų projektų  taip pat bus Tarybos reglamentas  dėl Europos Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo paramos kaimo plėtrai. Tuo bus sukurtas Europos kaimo vietovių plėtros paramos pagrindas kitam programavimo laikotarpiui nuo 2007 m. iki 2013 m.

 

 

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 23.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas