Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas DĖL SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS INFORMACIJOS APIE ASMENIS PATEIKIMO RESPUBLIKOS PREZIDENTO PATARĖJAMS

2003 m. gruodžio 22 d. Nr. 11

Vilnius

2003-12-17 Komiteto posėdyje dalyvavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, Komiteto nariai: A.Gricius, G.Jakavonis, A.Matulevičius, N.Medvedevas, G.Purvaneckienė, E.Skarbalius, N.Steiblienė, NSGK patarėjai V.Bacevičius ir U.Čižiūnas, padėjėja A.Šatkauskaitė, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius V.Junokas, LR Prezidento patarėjas valstybės saugumo klausimais E.Vaitkus, STT Teisės ir personalo skyriaus viršininkas V.Rimkus.

Komitetas, išanalizavęs ir įvertinęs STT pateiktus dokumentus, išklausęs STT direktoriaus V.Junoko pranešimą, Respublikos Prezidento patarėjo valstybės saugumo klausimais E.Vaitkaus ir kitų posėdžio dalyvių pasisakymus, konstatuoja:

Nuo 2003-01-26 iki 2003-12-15 Respublikos Prezidento patarėjai R.Ačas ir E.Vaitkus Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikė 18 prašymų dėl informacijos pateikimo apie 72 asmenis. Pateikti prašymai buvo neteisėti, nepagrįsti ir nemotyvuoti, pateikiami nesilaikant teisės aktų nustatytos formos ir tvarkos. Respublikos Prezidento patarėjai, prašydami pateikti informaciją apie asmenis, viršijo savo įgaliojimus.

Respublikos Prezidento Kanceliarijoje nebuvo nustatyta paklausimų dėl informacijos apie asmenis pateikimo tvarka.

Specialiųjų tyrimų tarnyba neatsižvelgė, jog pateikti prašymai neatitiko teisės aktų nustatytos formos ir tinkamai neįvertino jų teisėtumo.

Respublikos Prezidento patarėjai R.Ačas ir E.Vaitkus, prašydami pateikti informaciją apie asmenis, ir Specialiųjų tyrimų tarnyba, pateikusi šią informaciją, pažeidė Korupcijos prevencijos įstatymo ir LR Vyriausybės 2002-09-19 nutarimo Nr. 1484 nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, jog svarstomas klausimas susijęs su Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Respublikos Prezidentui Rolandui Paksui 6 punkte pateiktais kaltinimais, NSGK nuomone, surinktą medžiagą tikslinga pateikti Seimo sudaromai Specialiajai tyrimo komisijai.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Specialiųjų tyrimų tarnybai:

Griežtai laikytis Korupcijos prevencijos įstatymo ir LR Vyriausybės 2002-09-19 nutarimo Nr. 1484 nuostatų dėl informacijos apie asmenis pateikimo.

Iki 2004 m. sausio 10 d. išnagrinėti Korupcijos prevencijos įstatymo bei LR Vyriausybės 2002-09-19 nutarimo Nr. 1484 pakeitimų ir papildymų būtinumą, esant reikalui, parengti minėtų teisės aktų pakeitimų ir papildymų projektus ir pateikti juos Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

Atkreipti dėmesį į galimus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiant informaciją Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. nuostatų pagrindu.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 23.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas