Lietuvos Respublikos Seimas

2003 12 15 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo projektui Nr. IXP-3095.

Komiteto paskirtas pranešėjas Antanas Baura.

Komitetas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projektui Nr. IXP-3083 ES.

Komiteto paskirtas pranešėjas Aleksander Poplavski.

Komitetas po svarstymo pritarė komiteto išvadoms Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2118(2) ir Komiteto patobulintam Įstatymo variantui Nr. IXP-2118(3).

Komitetas bendru sutarimu pritarė Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (nauja redakcija) Nr. IXP-2275(2) Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2275(2) ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui: 1) suderinti įstatymo projekte pateikiamus sąvokų apibrėžimus su Seime svarstomo Teritorijų planavimo įstatymo Nr. IXP-2118 (2) analogiškų sąvokų apibrėžimais; 2) iš dalies atsižvelgti į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas suderinant projekto 45 ir 46 straipsnius su Civilinio kodekso 4.100 straipsnio nuostatomis. Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Komitetas po svarstymo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2281(2) bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2281 (2): 1) atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas; 2) suderinant įstatymo projekto nuostatas su šiuo metu Seime svarstomų Teritorijų planavimo įstatymo projekto Nr. IXP-2118 (2) ir Žemės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-2275 (3) nuostatomis; 3) atsisakant keisti šiuo metu galiojančio Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pavadinimą, nes šio pakeitimo įgyvendinimas pareikalautų didelių papildomų biudžeto lėšų.

Komiteto paskirtas pranešėjas Vytautas Einoris.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas