Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS(2003-12-17 Nr.41). Dėl pieno ūkio plėtros 2004 metais

 

            Seimo Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

            1. Atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad tik iš dalies  buvo atsižvelgta į Kaimo reikalų komiteto 2003 m. kovo 24 d. sprendime Nr. 9  išdėstytus pasiūlymus. Nebuvo įvertinti pieno perdirbimo įmonių veiksmai, kai už tos pačios kokybės pieną mokama skirtinga kaina, neįvertintas Žemės ūkio ministerijos pareigūnų aplaidumas rengiant sektoriaus reguliavimo priemones,  neįgyvendintos papildomos priemonės prekybos įmonių įsiskolinimui žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonėms likviduoti.

            Komitetas 2003 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. 25 pasiūlė Vyriausybei užtikrinti valstybės paramos pieno supirkimo kainoms palaikyti teikimo perdirbimo įmonėms kontrolę, atlikti  pieno perdirbimo įmonių finansinį auditą. Atskiros pieno perdirbimo įmonės nesiekia mažinti pieno perdirbimo kaštų ir gerina savo finansinę padėtį mažindamos pieno žaliavos supirkimo kainas, delsiama sudaryti Tipines pieno pirkimo - pardavimo sutartis.

            2. Atkreipti Žemės ūkio ministerijos dėmesį, kad šalies pieno sektoriaus reguliavimo priemonės ruošiamos nepakankamai bendradarbiaujant su žemdirbių savivaldos  organizacijomis,  nepagrįstai griežtinami žalio pieno kokybės reikalavimai, lėšos kooperacijai remti paskirstomos pavėluotai ir jomis negali pasinaudoti savo veiklą pradėję  kooperatyvai, jungiantys smulkiuosius pieno gamintojus.

            3. Pasiūlyti Vyriausybei:

            3.1Išnagrinėti pieno perdirbimo įmonių galimybes nustatyti didesnes pieno supirkimo kainas 2004 m. sausio-balandžio mėnesiais, atsižvelgiant į valstybės teikiamą paramą pieno sektoriui bei mažmenines pieno ir pieno  produktų kainas, įvertinti šių įmonių konkurencines galimybes ES rinkose.

            3.2 Kiekvieną mėnesį skelbti pieno supirkimo ir pieno bei pieno produktų  mažmenines kainas.

            4. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

            4.1 Užtikrinti, kad nuo 2004 m. sausio 1d. iki 2004 m. gegužės 1 d. šalies pieno gamintojams būtų teikiama parama, artimiausiu metu parengti jos teikimo tvarką ir kriterijus.

            4.2 Kartu su Žemės ūkio rūmais siekti sutarimo su pieno perdirbimo įmonėmis dėl aukštesnių pieno supirkimo kainų ir išnagrinėti galimybes dėl racionalesnio transporto naudojimo superkant pieną.

            4.3  Rengiant  žemdirbių ir kaimo gyventojų informavimo strategiją vienu iš tikslų laikyti  ES pieno rinkos reguliavimo priemonių taikymą, jų propagavimą ir aiškinimą.

            5. Rekomenduoti Žemės ūkio rūmams veiksmingiau įgyvendinti Žemės ūkio rūmų įstatyme numatytas funkcijas, padėti žemdirbiams  pasinaudoti teikiama struktūrinių fondų parama, siekiant didinti jų ūkių konkurencingumą, plėtoti kooperaciją smulkių pieno gamintojų tarpe,  skatinti ekologiškų pieno ir pieno produktų gamybą.

                                   

Komiteto pirmininkas                                                                               Gintautas Kniukšta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 18.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas