Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 17 d. posėdyje

 

Svarstytos Pietryčių Lietuvos švietimo problemas. Posėdyje kalbėjo Seimo nariai Rolandas Pavilionis, Ona Babonienė, Jonas Korenka, Jonas Jučas, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas ir poskyrio vedėja Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Valstybės kontrolės valstybinis auditorius Mindaugas Macijauskas, Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Jaroslavas Narkevičius, Vilnijos draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva bei šios draugijos Šalčininkų skyriaus pirmininkas Vidmantas Žilis, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Juzefas Rybakas. Nuspręsta svarstymą tęsti ir sprendimą priimti kitame posėdyje.

Svarstytas Seimo nario Eligijaus Masiulio teikiamas Seimo nutarimo “Dėl 2004 metų paskelbimo švietimo per sportą metais Lietuvoje” projektas. 2004 metai sutampa su keletu svarbių sporto pasaulio įvykių: Europos futbolo čempionatu Portugalijoje ir Atėnų olimpinėmis žaidynėmis. Iš Europos Sąjungos biudžeto šiems renginiams bus skirta 11,5 mln. eurų. Nuspręsta siūlyti Seimui svarstyti ir priimti patobulintą nutarimo projekto variantą.

Svarstytas Seimo nutarimo “Dėl lietuvių kalbos politikos ir perspektyvų Lietuvai tapus ES nare” projektas. Nuspręsta paredagavus ir atsižvelgus į Teisės departamento pastabas, taip pat Seimo nario A.Kunčino pasiūlymą, teikti Seimui svarstyti.

Svarstytas Vyriausybės teikiamas Seimo nutarimo “Dėl 2004 metų paskelbimo vaikų sveikatos metais” projektas. 2004 metų paskelbimas vaikų sveikatos metais atkreiptų visuomenės dėmesį į vaikų ir jaunimo fizinę bei psichinę sveikatą ir būtų paskata ieškoti būdų vaikų ligų prevencijai, gydymui bei pagalbai gerinti. Dėl to komitetas rekomendavo pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui, atsižvelgiant į Seimo narės O.Babonienės pasiūlymą, projekto pavadinimą formuluoti taip: “Dėl 2004 metų paskelbimo vaikų sveikatos stiprinimo metais”.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas