Lietuvos Respublikos Seimas

PASIŪLYMAS. Gintauto Kniukštos pasiūlymas LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui (Nr.IXP-3021(2)

Seimo posėdžių sekretoriatui                                                                              2003-12-16

 

 

 

            1. Pakeisti Įstatymo projekto 19 straipsnio 3 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

            “8) žemės ūkio bendrovių, ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir kitų žemės ūkio veiklos subjektų, kurių metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų, paslaugos žemės ūkiui, teikiamos savo nariams (pagal šio Įstatymo 2 priede patvirtintą žemės ūkio paslaugų sąrašą);

 

            2. Papildyti Įstatymo projekto 9 straipsnio 3 dalį 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

            “10) tradicinių dailiųjų amatų dirbiniai, kuriems tarpžinybinė tradicinių dailiųjų amatų ekspertų komisija nustatyta tvarka suteikė šių dirbinių statusą.”

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo narys,

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas                                                      Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas