Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-12-15 d. pasitarimą dėl šalies arklininkystės problemų

 

Seimo Kaimo reikalų komitete arklių augintojų asociacijų prašymu 2003 m. gruodžio 15 d. įvyko pasitarimas dėl šalies arklininkystės problemų.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos arklių augintojų, Lietuvos trakėnų, Lietuvos sunkiųjų, Žemaitukų, Baltijos hanoverių arklių augintojų asociacijų prezidentai, Lietuvos valstybinių žirgynų atstovai, Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės gyvulių veislininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Pasitarime buvo aptarti arklių augintojų asociacijų konfederacijos steigimo, Baltijos hanoverių ir Lietuvos jojamųjų arklių veislių pripažinimo, vietinių arklių genofondo išsaugojimo, žirgų gabenimo per šalies sieną bei arklių vakcinacijos prieš  užkrečiamas arklių ligas klausimai.

Pasiūlyta Žemės ūkio ministerijai per vieną mėnesį nuo pasitarimo dienos išnagrinėti pasitarime svarstytus klausimus ir pateikti Kaimo reikalų komitetui pasiūlymus dėl šių klausimų sprendimo.

 

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 12 16.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas