Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. gruodžio 15d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 12 15 d.

Komitetas apsvarstęs Asociacijų įstatymo projektą IXP-1757(2) ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1701, bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintiems variantams.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo įstatymo projektui IXP-3070.

Komitetas išklausęs patarėjos L.Zdanavičienės bei pasitaręs bendru sutarimu pritarė patobulintam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(14), 214(16), 214(17) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 214(19) straipsniu įstatymo projektui IXP-1171(2)

Komitetas bendru sutarimu svarstyme padarė pertrauką dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 254, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 269, 281, 284, 286, 293 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1558(2), nes nusprendė kreiptis į Savivaldybių asociaciją, Teisingumo ministeriją, Teisės institutą, Vyriausiąjį administracinį teismą ir paprašyti išvadų dėl šio projekto.

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396794
Naujausi pakeitimai - 2003 12 15.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas