Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2003-12-11 d. Kaimo reikalu komiteto organizuotą konferenciją: "Žemės konsolidacija - subalansuotai kaimo plėtrai"

 

Kaimo reikalų komitetas 2003 m. gruodžio 11 d. Seime organizavo konferenciją tema: “Žemės konsolidacija – subalansuotai kaimo plėtrai”. Konferencijoje  pranešimus skaitė  ir  pirmųjų Lietuvos žemės konsolidacijos projektų rezultatus pristatė Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos specialistai.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta savo pranešime konferencijos dalyviams  akcentavo, kad žemės konsolidavimo klausimas  labai svarbus, nes užbaigus piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimą, pagrindiniu nacionaliniu teisės aktu, reglamentuojančiu žemės konsolidaciją Lietuvoje, bus šiuo metu Seime svarstomas Žemės įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo projekte žemės konsolidacija apibrėžiama kaip sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kuomet atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, keičiamos jų ribos ir vieta pagal tam tikrai teritorijai parengtą žemėtvarkos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėnaudas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus ir uždavinius. Todėl šios konferencijos tikslas buvo pristatyti pirmųjų Lietuvos žemės konsolidacijos projektų rezultatus, ir paaiškinti žemės konsolidacijos procesą, kuris sąlygoja Lietuvos kaimo bendruomenės dalyvavimą Europos Sąjungos finansinės paramos schemose.

Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos specialistai Karl Aage Eskildsen, Morton Hartvigsen, Erik Blaabjerg konferencijoje pristatė  žemės konsolidacijos bandomųjų projektų rezultatus, vykdytus kartu su Lietuvos Nacionalinės žemės tarnybos (prie Žemės ūkio ministerijos) specialistais,  informavo apie  problemas ir sunkumus, kurie susiję su žemės konsolidacija Lietuvoje, apžvelgė parengiamuosius darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būsimoji žemės konsolidacija Lietuvoje vyktų sklandžiai ir sėkmingai.

Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos specialistai  informavo konferencijos dalyvius, kad kartu su Lietuvos Nacionalinės žemės tarnyba   2000 m.  – 2001 m. Dotnuvoje Kėdainių rajone bendromis pastangomis įvykdė pirmąjį Lietuvoje žemės konsolidacijos bandomąjį projektą, kurio metu suformuoti didesni ir patogesni naudojimui  dirbamos žemės sklypai. 2002 m. spalio mėn. pradėtas vykdyti naujas bandomasis projektas “Žemės konsolidacija – instrumentas subalansuotai kaimo plėtrai”. Šis projektas tęsia pirmojo žemės konsolidacijos bandomojo projekto tikslą,  tačiau tuo pačiu siekiama ir kitų tikslų, susijusių su esamos kaimo infrastruktūros pagerinimu ir plėtra, žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politika, įgyvendinimu.

Kaimo reikalų komiteto nariai klausė Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos specialistų apie  užsienio piliečių galimybes  įsigyti žemės ūkio paskirties  žemę Danijoje, apie tai, ar Danijos valstybė  finansiškai remia  ūkininkus, norinčius melioruoti žemės, domėjosi žemės rinkos kaina.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, turėtų būti sukurtas savitas žemės konsolidacijos modelis, kuris užtikrintų vietinius poreikius ir duotų didžiausią naudą šalies ūkininkams bei kitiems kaimo gyventojams.  

 

 

 

KRK informacija

 

           
Naujausi pakeitimai - 2003 12 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2003 metai

LR Seimas