Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 10 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

            Europos ekonominių interesų grupių įstatymo projektas  IXP-3005 ES.

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai  (“už”-7, “susilaikė”-1 komiteto narys).

 2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Saulius Lapėnas.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  IXP-3010.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo  projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantas Sinkevičius.

 

3.SVARSTYTA:

            Komercinių bankų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-3011.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo  projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantas Sinkevičius.

 

 

4.SVARSTYTA:

            Seimo narių J.Budrevičiaus ir A.Vazbio (2003-12-08) pasiūlymas Alkoholio kontrolės įstatymo projektui IXP-2774(2).

 

NUSPRĘSTA:

1.                              Pritarti Seimo narių J.Budrevičiaus ir A.Vazbio (2003-12-08) pasiūlymui pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip (“už” balsavo 7,  “susilaikė” – 1 komiteto narys):

            "8 straipsnis. Alkoholinių gėrimų klasifikavimas

            Lietuvos Respublikoje gaminami, į Lietuvos Respubliką importuojami, įvežami ir joje realizuojami alkoholiniai gėrimai pagal žaliavas ir gamybos technologijas skirstomi į grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas. Alkoholinių gėrimų, išskyrus tų, kurių klasifikavimas nustatytas tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktais, grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija."

 

 

5.SVARSYTA:

 Seimo narės S.Burbienės (2003-05-14 ir 2003-12-04)pasiūlymai Įmonių rejestro įstatymo, jį keitusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-1345(2)

 

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

 1. Pritarti iniciatorės pateiktiems pasiūlymams.

 

 

6.SVARSTYTA:

            Pasitarimas “Dėl individualių įmonių savininko galimybės sudaryti darbo sutartį su savimi, kaip su įmonės vadovu, mokant atitinkamas SODROS ir Sveikatos draudimo įmokas”

 

Pasitarime, kuriame dalyvavo V.Vasiliauskas - Finansų viceministras, I.Šimonytė - Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė, A.Railaitė - Ūkio ministerijos Įmonių ekonomikos ir valdymo departamento direktorė, A.Šatkauskienė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosSocialinio draudimo skyriaus vedėja, N.Rapšienė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosDarbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vedėjos pavaduotoja, V.Zabulionytė -  Valstybinės darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus viršininkė, J.Andriuškevičiūtė - Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji patarėja, R.Šniukaitė - Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresnioji specialistė, R.Ramonaitė - Seimo kanceliarijos Komisijų sekretoriato vyr. specialistė, V.Jakutienė – Mokesčių mokėtojų asociacijos atstovė, buvo analizuota individualių įmonių savininkų socialinio draudimo problema -  jiems teikiamos socialinės garantijos, palyginti su samdomaisiais darbuotojais, yra gerokai mažesnės, jie draudžiami tik pensijų ir sveikatos draudimu, nustatytas palyginti nemažas įmokų dydis. Aptarti galimi šios problemos sprendimo  keliai – galimybė individualios įmonės savininkui sudaryti darbo sutartį su savimi, kaip įmonės vadovu; peržiūrėti individualių įmonių savininkams taikomas socialinio draudimo nuostatas, skyrium imat, dėl jų įmokų bazės; plačiau informuoti apie savanoriškąjį  socialinį  draudimą ir kt.

Komiteto nariai S. Lapėnas ir P. Vilkas įpareigoti parengti Komiteto sprendimo projektą.

 

 

7.SVARSTYTA:

             PasirengimasStrateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-3076 svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, K.D.Prunskienę, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

8.SVARSTYTA:

             PasirengimasĮstatymo ”Dėl Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos ratifikavimo” projekto IXP-3095svarstymui.

 

NUSPRĘSTA:

              1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, K.D.Prunskienę, komiteto patarėją D.Šimkų ir komiteto padėjėją R.Duburaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 

9.SVARSTYTA:

            Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-12-15) darbotvarkė.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

            Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-12-15) darbotvarkę.  

 

 

Taip pat vyko Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 3, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 21, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto  IXP-3041ES, Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3042ES ir Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo  6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-3043ES klausymai.   

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas