Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.12.08 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-12-08 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP–2986

nusprendė: Daryti svarstymo komitete petraukŕ iki pagrindinis komitetas apsispręs dėl Policijos rėmėjų įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2985. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2877(2) (Seimo grąžintą tobulinti pagrindiniam komitetui)

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Šiame patobulintame įstatymo projekte siūloma Valstybės kontrolieriui nustatyti pareiginės algos koeficiantą 15,5, o jo pavaduotojams 13,8. Taip pat komitetas papildė šį projektą nauju straipsniu ir pakeitė I skirsnį, kuriuo nustatomi merų ir merų pavaduotojų pareiginių algų koeficiantai. Komitetas siūlo savivaldybes suskirstyti į dvi grupes: merai ir jų pavaduotojai savivaldybėse iki 100 tūkst. gyventojų ir per 100 tūkst gyventojų, nustatant jiems atitinkamai šiuos koeficiantus: 10,5; 8,8 ir 12,2; 10,5. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 8, 10, 12 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-3007

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 12 ir 25 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-3008

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymn projektą IXP-3009

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Archyvų įstatymo pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-3054

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.V. Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą komitete svarstyti 2004 m. kovo 22 d. ( pavasario sesijoje).(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Seimo nutarimo "Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo " projektŕ IXP-2757

nusprendė: Iš esmės pritarti Seimo nutarimo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į komiteto pritartus siūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-1757(2)

nusprendė: Pasiūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą arba grąžinti jį iniciatoriams tobulinti: 1) 2 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip: " Asociacija - tai savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galintis siekti ir turėti pelno, savanoriškai įsteigtas įsteigtas jos įstatuose nustatytos veiklos bendriems narių interesams ir tikslams įgyvendinti."; 2) papildyti įstatymo projekto 2 straipsnį nauja 2 dalimi: "2. Asociacijos pavadinime gali būti naudojami žodžiai "asociacija", "visuomeninė orgnizacija", "susivienijimas", "konfederacija", "sąjunga", "draugija" ir kiti."; 3) 11 straipsnio 2 dalį išdėstyti taip:" Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą asociacijos paskirtį atitinkančią gamybinę arba komercinę veiklą, neprieštaraujančią jos veiklos tikslams ir įstatams"; 4) išbraukti 18 straipsnio 4 dalies pirmąjį ir antrąjį sakinius bei atitinkamai suredaguoti šios dalies trečiąjį sakinį; 5) 16 straipsnio 1 dalies 8 punkte po žodžio “steigti” įrašyti žodį “kitą”; 6) 17 straipsnio 4 dalyje po žodžio “kitiems” įrašyti žodžius “analogiškų veiklos tikslų”. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

-

 

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 12 11.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas