Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 8 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

         Seimo narių S.Burbienės, R.Sinkevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos (2003-12-03), Seimo narės S.Burbienės (2003-12-08) ir Seimo nario J.Veselkos (2003-12-08) pasiūlymai Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2878(3).

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pirmam Seimo narių S.Burbienės, R.Sinkevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos pasiūlymui (bendru sutarimu).

2. Pritarti antram Seimo narių S.Burbienės, R.Sinkevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos pasiūlymui (“už”-7, “prieš”-2, “susilaikė”-1).

3. Pritarti trečiam Seimo narių S.Burbienės, R.Sinkevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos pasiūlymui (bendru sutarimu).

4. Pritarti ketvirtam Seimo narių S.Burbienės, R.Sinkevičiaus, V.Orechovo ir J.Veselkos pasiūlymui (bendru sutarimu).

         5. Pritarti Seimo narės S.Burbienės pasiūlymui (bendru sutarimu).

         6. Nepritarti Seimo nario J.Veselkos pasiūlymui (“už”-1, “prieš”-0, “susilaikė”-8).

 

 

2.SVARSTYTA:

         Akcizų įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2869.

 

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

         1. Iš esmės pritarti įstatymo projektui irpasiūlyti pagrindiniam komitetui jį  patobulintiatsižvelgiant į tai, kad atleidimą nuo akcizo tikslinga numatyti tik etilo alkoholiui naudojamam dezinfekavimo priemonėms, skirtoms sveikatinimo reikmėms, gaminti (įskaitant gamybą eksportui).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

 

3.SVARSYTA:

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio papildymo    įstatymo projektas IXP-2431.

 

NUSPRĘSTA(“už” balsavo 6, “prieš” – 4 komiteto nariai):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant Vyriausybės, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas JuliusVeselka.

 

 

4.SVARSTYTA:

         Seimo nario P.Vilko (2003-12-08) pasiūlymas ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento (2003-12-04) išvada Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (2SP).

 

NUSPRĘSTA:

1.      Nepritarti Seimo nario P.Vilko(2003-12-08) pasiūlymui (“už” balsavo 1, “prieš” – 2, “susilaikė” – 6 komiteto nariai).

2.      Nepritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento (2003-12-04) išvados  1, 2 ir 3 pastaboms (bendru sutarimu).

3.      Dalinai pritartiSeimo kanceliarijos Teisės departamento (2003-12-04) išvados 4 pastabai ir įstatymo projekto 17 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip (bendru sutarimu):

     “7. Įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Lietuvos Respublikoje leidžiama juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholinius gėrimus arba licencijas verstis didmenine prekyba jais, o parduoti – fiziniams asmenims jų asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams bei atstovybėms, perkantiems alkoholinius gėrimus reprezentacinėms reikmėms, ir užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.”

4.      Pritarti Seimo kanceliarijos Teisės departamento (2003-12-04) išvados 5 pastabai (bendru sutarimu).

 

 

Taip pat vykoNaftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 3, 4, 5, 6, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skirsniu įstatymo projekto IXP-2165 bei Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3004 ES klausymai.   




Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Rasa Ona Duburaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas