Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto IŠVADA. Dėl LR įstatymo dėl Europos Konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projekto (IXP-3083)(2003-12-10 Nr.40(4)

2003 m. gruodžio 10 d. Nr.40’4

Vilnius

 

PAPILDOMO KOMITETO

I Š V A D A

 

dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos konvencijų

gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projekto

(IXP-3083)

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: Gintautas Kniukšta, Gintautas Mikolaitis, Jonas Čiulevičius, Edvardas Karečka, Zenonas Mačernius, Mykolas Pronckus, Domininkas Velička, Virmantas Velikonis, Arvydas Vidžiūnas; Komiteto patarėjai: Romas Abugelis, Albinas Brokorius, Leonardas Michelbertas; Komiteto padėjėja Simantė Kairienė.

Kviestieji asmenys: Kazimieras Lukauskas – Maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

            2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Nepateikė.

            3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: Nepateikė.

            4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: Nepateikė.

            5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: Nepateikė.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos: Pritarti Įstatymo dėl Europos konvencijų gyvūnų apsaugos klausimais ratifikavimo projektui ir Komiteto išvadai.

            7. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu -“už”

8. Komiteto paskirtas pranešėjas Gintautas Kniukšta.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: Nepareikšta.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas