Lietuvos Respublikos Seimas

IŠVADA dėl LR Seimo nutarimo dėl 2001 - 2002 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą (Nr.IXP-2790)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

PAPILDOMO KOMITETO

IŠVADA

 

DĖL Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo

Dėl 2001–2002 METŲ ATASKAITOS APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ TURTĄ (Nr.IXP-2790)

 

 

2003 m. gruodžio 10 d. Nr.40’4

vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Komiteto nariai: Gintautas Kniukšta, Gintautas Mykolaitis, Jonas Čiulevičius, Petras Gražulis, Edvardas Karečka, Zenonas Mačernius, Mykolas Pronckus, Viktoras Rinkevičius, Domininkas Velička, virmantas Velikonis, Arvydas Vidžiūnas. Komiteto vyresn. patarėjas Romaldas Abugelis, komiteto patarėjai: Albinas Brokorius, Leonardas Michelbertas, Gintarė Dešukaitė, padėjėja Simantė Kairienė; Kviestieji asmenys: Jonas Panamariovas – Žemės ūkio ministerijos sekretorius.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: negauta.

 

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

 

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

 

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

 

6. Komiteto sprendimas: Pritarti  iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo projektui (Nr.IXP-2790), kartu atkreipti Vyriausybės  dėmesį, į tai, kad:

1)  prastėja valstybės nuosavybėje esančios žemės kokybė;

2) būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Valstybės kontrolės ir Žemės ūkio ministerijos bei kitų jai pavaldžių institucijų, siekiant išgyvendinti dažnai pasikartojančius  Valstybės kontrolės išvadose minimus  trūkumus.

 

7. Priimto sprendimo argumentai: -

 

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

9. Komiteto paskirtas pranešėjas: gintautas Kniukšta

 

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: -

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                        gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas