Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio, V.Landsbergio ir K.D.Prunskienės komandiruotės į Jordaniją ir Izraelį (2003 10 25 - 28)ataskaita

2003 m. spalio 25 – 28 dienomis dalyvavau nevyriausybinės organizacijos “Med Bridge“ rengiamame tarpparlamentiniame forume Izraelyje - Jordanijoje . Forumo tema: “Laikas taikai”. Kartu vyko LR Seimo nariai: V. Andriukaitis, V. Landsbergis, A. Lydeka, V. Nekrašas, R. Šukys.

Įvyko susitikimas su J.E.Jordanijos karaliumi Adullah ir karaliene Rania. Taikinga karaliaus pozicija buvo palankiai priimta forumo dalyvių. Svarbu pažymėti, kad karaliaus susirūpinimą kelia drastiškai sumažėję turistų srautai ir ryšium su tuo - paslaugų bei prekių apyvartos mastai, kas savo ruoštu skurdina šalį.

Buvo apsilankyta Palestinos kontroliuojamoje teritorijoje. Tačiau susitikimas su Palestinos premjeru neįvyko. Jį atstovavęs parlamentaras kategoriškai kritikavo Izraelio Vyriausybę.

Daugiausia susitikimų įvyko su Izraelio lyderiais. Jų kalbos ir akcentai gerokai skyrėsi.

Izraelio premjeras A.Sharon ir Kneseto pirmininkas R. Rivlin laikėsi panašios pozicijos kaip pastarojo Lietuvos Seime pasakytoje kalboje. A. Sharon siūlo problemą spręsti 3 etapais:

1. J. Arafato nušalinimas ir teroristinių akcijų sustabdymas;

2. demokratijos ir stabilumo Palestinoje užtikrinimas;

3. tik po to galėtų būti pripažintas Palestinos valstybingumas.

Jį oponavo buvęs premjeras Sh. Peres. Pagal Peres toks kelias neįmanomas, nes įstrigtų ties pirmuoju etapu. Jo pozicija buvo tokia: derybos turi vykti lygiagrečiai su antiteroristinėmis priemonėmis ir einama į Palestinos valstybės sukūrimą, o to dėka – į demokratiją. Tai buvo labiausiai forumo dalyviams priimtina strategija. Manau, kad tai realistiška ir sudaro prielaidas taikos perspektyvai.

Sugrįžusi daviau keletą radijo interviu šia tema.

LR Seimo narė Kazimiera Danutė Prunskienė
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas