Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-12-01 D.SPRENDIMAS Nr.39 Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos

 

            Seimo Kaimo reikalų komitetas  konstatuoja, kad vienašališkai, neapsvarsčius su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis, Ūkio ir Vidaus reikalų ministrų įsakymu patvirtinta Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka, pagal kurią draudžiama žemdirbiams naudoti pažymėtus dyzelinius degalus, jų nuosavybės teisę turimuose sunkvežimiuose ir kitose motorinėse transporto priemonėse, kuriuos naudojamos derliui iš laukų išvežti ir žemės ūkio produkcijai gabenti į perdirbimo įmones.

            Atskiruose žemės ūkio gamybos srityse, nustatytas atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų kiekis - 120 litrų vienam žemės ūkio naudmenų hektarui netenkina žemdirbių, jiems   nepakankamai išaiškinta žymėtų dyzelinių degalų  įsigijimo tvarka, nėra aiškumo dėl degalinių, numatančių prekiauti žymėtu gazoliu, tinklo išsidėstymo.

            Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

            1. Pasiūlyti Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijoms pakeisti Ūkio ministro ir Vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 31 d. Įsakymo Nr. 4-406/1V-392  6.2 punktą, numatant galimybę registruotiems žemės ūkio subjektams naudoti žymėtą gazolį (dyzelinius degalus) gabenant derlių iš laukų bei vežant žemės ūkio produkciją į perdirbimo įmones, jų nuosavybės teise turimuose  traktorių, žemės ūkio mašinų, krovininių transporto priemonių ir žvejybinių laivų  varikliuose bei tuose lengvųjų  automobilių varikliuose, kurie suderinus su Valstybine mokesčių inspekcija, naudojami žemės ūkio veiklai.

            2. Pritarti  Seimo narių Jeronimo Kraujelio ir Gintauto Kniukštos parengtam Akcizų įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui, numatančiam atleisto nuo akcizų gazolio (dyzelinių degalų) naudojimą žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, be apribojimų.

 

           

Komiteto pirmininkas                                                                                        Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 10.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas