Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie 2003 m. gruodžio 11 d. Kaimo reikalų komiteto organizuojamą konferenciją "Žemės konsolidacija - subalansuotai kaimo plėtrai"

 

 

 

           

            2003 m. gruodžio 11 d. 14:00 – 15:00 val. LR Seimo Kaimo reikalų komitetas Seimo  spaudos konferencijų salėje (II rūmai) organizuoja konferenciją: “Žemės konsolidacija – subalansuotai kaimo plėtrai”.

Konferencijos tikslas: pristatyti pirmųjų Lietuvos žemės konsolidacijos projektų rezultatus, ir paaiškinti žemės konsolidacijos procesą, kuris sąlygoja Lietuvos kaimo bendruomenės dalyvavimą Europos Sąjungos finansinės paramos schemose.

Pagrindiniu nacionaliniu teisės aktu, reglamentuojančiu žemės konsolidaciją Lietuvoje, bus šiuo metu Seimo komitetuose svarstomas Žemės įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo projekte žemės konsolidacija apibrėžiama kaip sudėtinė žemės tvarkymo dalis, kuomet atliekamas kompleksinis žemės sklypų pertvarkymas, keičiamos jų ribos ir vieta pagal tam tikrai teritorijai parengtą žemėtvarkos projektą, siekiant sustambinti žemės sklypus, suformuoti racionalias ūkių žemėnaudas ir pagerinti jų struktūrą, sukurti reikiamą infrastruktūrą ir įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus ir uždavinius.

Konferencijoje  dalyvaus svečiai iš  Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministerijos

 

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Konferencijos, seminarai ir kiti renginiai  >   2003 metai

LR Seimas